Usømmelig adfærd til kollegas fødselsdagsfest var bortvisningsgrund

Sagen handlede om en lønmodtager, som blev bortvist fra sin arbejdsplads grundet upassende opførsel til en kollegas fødselsdagsfest. Den ansatte havde blandt andet hældt øl ud over en kollega, verbalt forulempet en anden kollega og senere tildelt en tredje kollegas ægtefælle et slag i ansigtet. Landsretten fandt, at bortvisningen af den ansatte var berettiget henset til grovheden af den udviste adfærd samt til, at fortsat samarbejde med kollegerne var umuliggjort. Vestre Landsrets dom af 23. maj 2016.

Medarbejderen havde i 7 år været ansat som nattevagt på et værested for særligt udsatte personer. Han havde i 2013 deltaget i en kollegas 50-års fødselsdagsfest, hvor 16 ud af 60 gæster havde været kolleger.

Under festen havde den ansatte optrådt højrøstet og tydeligt beruset. Den ansatte havde blandt andet forulempet en kollega ved nedsættende kommentarer om dennes evner til at passe sit arbejde samt udtalt sig upassende om kollegaens fysiske fremtoning. Senere havde den ansatte bevidst hældt en øl ud over en anden kollega. Den ansatte havde yderligere tildelt værtinden - en kollegas ægtefælle - et slag i ansigtet som reaktion på dennes misbilligelse af, at den ansatte ønskede at holde en tale for forsamlingen.

Da medarbejderens chef nogle dage efter fødselsdagsfesten blev opmærksom på hændelsesforløbet, blev medarbejderen bortvist.
 
Spørgsmålet for retten var, om bortvisningen var sket med rette. Den ansatte gjorde gældende, at episoden var sket uden for arbejdsmæssigt regi, samt at han efterfølgende havde undskyldt over for sine kolleger. Arbejdsgiveren understregede grovheden af den udviste adfærd og anførte, at kollegerne gav udtryk for, at fortsat samarbejde med den ansatte var umuliggjort, og at opsigelsen derfor var berettiget.

Landsretten fandt, modsat byretten, at udtalelsernes grovhed, den implicerede vold samt kollegernes reaktioner og deres bekymring for det fortsatte samarbejde samlet set måtte føre til, at det var berettiget at bortvise den ansatte.

Dommen viser, at selv om en ansat optræder uden for strengt arbejdsmæssige sammenhænge, kan vedkommendes adfærd over for sine kolleger umuliggøre fortsat samarbejde og dermed berettige arbejdsgiveren til at bortvise den ansatte.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret