Nyt statsstøtteregister

Danske myndigheder er fra 1. juli 2016 forpligtet til at registrere ydet statsstøtte på over EUR 500.000 i et offentligt webbaseret statsstøtteregister. Formålet hermed er at øge gennemsigtigheden omkring ydet statsstøtte af en vis størrelse.

Europa-Kommissionen har de seneste år foretaget en omfattende revision af EU's statsstøtteregler. Denne revision har blandt andet medført, at medlemsstaterne er forpligtet til at etablere og drive et nationalt og offentligt webbaseret register, hvori støttebeløb over EUR 500.000 skal registreres og være offentligt tilgængeligt. Formålet hermed er at øge gennemsigtigheden omkring ydet statsstøtte af en vis størrelse.

Det er den myndighed, der udbetaler støtten, som har ansvaret for at foretage registreringen. Fristen herfor er senest seks måneder efter, at støtten er tildelt, dvs. som udgangspunkt det tidspunkt, hvor en myndighed har givet en virksomhed tilsagn om tildeling af støtten.

Kravet om registrering i statsstøtteregistret ændrer ikke på forpligtelsen til at anmeldelse statsstøtte til Europa-Kommissionen og afvente dennes godkendelse heraf, inden støtten kan gives til virksomhederne, såfremt dette måtte være påkrævet, eller forpligtelsen til at informere Europa-Kommissionen om anvendelse af den generelle gruppefritagelse senest 20 dage efter, at støtten er tildelt. Det vil dog være muligt for den pågældende myndighed at trække en stor del af de oplysninger, som skal opgives i forbindelse med registreringen i statsstøtteregistret fra Europa-Kommissionens webbaserede notifikationssystem (SANI).

Adgang til statsstøtteregistret fås via Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor det også fremgår nærmere hvilke oplysninger, der skal registreres.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret