Ingeniørfirma ansvarlig for kommunes valg af uegnet grund til genbrugsplads

Et ingeniørfirma kunne gøres ansvarlig for mangelfuld rådgivning, der førte til, at en kommune besluttede at anlægge en genbrugsplads på en uegnet grund. Det har en voldgiftsret under Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed fastslået i en kendelse.

En jysk kommune havde antaget et rådgivende ingeniørfirma til at bistå med forundersøgelser i forbindelse med tilrettelæggelse af den fremtidige struktur for genbrugspladser i kommunen. På baggrund af denne rådgivning valgte kommunen at gå videre med at etablere en genbrugsplads på en bestemt lokation og nedlægge en bestående genbrugsplads.

I forbindelse med det konkrete projekts gennemførelse blev et arkitektfirma tilknyttet sagen som projekteringsleder, og ingeniørfirmaet fortsatte som rådgiver på ingeniørdisciplinerne. På grund af meget vanskelige geotekniske forhold på den valgte lokation blev anlægsomkostningerne betragteligt forøget. Efterfølgende indstævnte kommunen rådgiverne, og krævede erstatning af begge, for den betydelige forøgelse af anlægsomkostningen, idet kommunen gjorde gældende, at pladsen burde have været undgået på grund af sine geotekniske problemer.

Der var ikke egentlige fejl i hverken ingeniørfirmaets eller arkitektfirmaets rådgivning om selve opførelsen af genbrugspladsen, og byggeriet af en genbrugsplads på den pågældende lokation måtte koste det den faktisk kom til at koste. Kommunen havde efter den i entrepriseretten gængse regel fået "mursten for pengene", og kunne derfor i princippet ikke kræve erstatning. Imidlertid fandt Voldgiftsretten, at ingeniørfirmaet burde have foretaget yderligere geotekniske forundersøgelser eller tydeligt rådet kommunen til at få foretaget yderligere geotekniske forundersøgelser i forbindelse med detailprojekteringen. Hermed ville de vanskelige geotekniske forhold være blevet afklaret, og lokationen kunne have været undgået som grundlag for placering af den nye genbrugsplads.

Da Voldgiftsretten videre fandt, at disse geotekniske vurderinger henhørte under ingeniørfirmaet, blev arkitektfirmaet, der var repræsenteret af Plesner, frifundet. Ingeniørfirmaet blev derimod dømt til at betale kommunen en skønsmæssigt fastsat erstatning.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution