Brexit: Ikke aflyst - men nok udskudt

Gårsdagens afgørelse fra den engelske High Court om et statsretligt spørgsmål har ført til dramatiske avisoverskrifter såsom "Brexit bombshell", "Brexit in chaos" og "Brexit headache". Kort fortalt går afgørelsen ud på, at den britiske regering ikke selv kan iværksætte Lissabon-traktatens artikel 50-proceduren med at meddele Storbritanniens udmeldelse af EU til Det Europæiske Råd. Denne meddelelse skal gives med tilladelse fra det britiske parlament.

Den britiske regering meddelte straks, at den ville appellere afgørelsen til den engelske Højesteret, og Højesteret har afsat tid til at høre sagen i starten af december dette år.

Theresa May har oplyst, at det var regeringens plan at iværksætte artikel 50-proceduren i marts 2017. Om end den engelske Højesteret kan nå at afgøre sagen inden da, er det Plesners vurdering, at hvis Højesteret stadfæster High Courts afgørelse, da kan Storbritanniens udmeldelse blive udskudt.

Baggrunden herfor er, at en involvering af parlamentet vil kunne tvinge den britiske regering til at fremlægge en mere detaljeret strategi for Storbritanniens udmeldelse, som da skal drøftes i parlamentet. Denne proces vil kunne tage månedsvis, og dermed kan udmeldelsen meget vel ske senere end marts 2017.

Størstedelen af iagttagere mener, at parlamentet - hvis medlemmer med et betydeligt flertal anbefalede Remain - dog ikke vil forsøge at benytte lejligheden til at forhindre, at Brexit finder sted.

Seneste nyt om Brexit