Forslag til ny markedsføringslov fremsat

Regeringen fremsatte i går forslag til en ny markedsføringslov. Loven foreslås at træde i kraft den 1. juli 2017. Lovforslaget er i tråd med det udkast til en ny markedsføringslov, som erhvervs- og vækstministeren offentliggjorde i en rapport den 1. juli 2016.

I forhold til den nuværende lov er de væsentligste ændringer:
  • Spamreglen lempes, idet begrebet "tilsvarende produkter og ydelser" i "opt-out-reglen" udvides, så det bliver lettere at markedsføre sig over for forbrugere via email, uden forudgående samtykke fra forbrugeren
  • En anden lempelse af spamreglen er, at der kan sendes email-markedsføring mellem erhvervsdrivende, hvor der er et kundeforhold, uden forudgående samtykke. Det samme gælder, hvis man har fået modtagerens kontaktoplysninger i forbindelse med en "erhvervsmæssig kontakt", f.eks. ved at udveksle visitkort. Der må dog kun sendes markedsføring, som er relevant for modtagerens arbejdsfunktion
  • Ophævelse af sprogkravet for garantier og kravet om skiltning med organiseret rabat
Se hele lovforslaget  

Baggrund

Regeringen nedsatte i 2014 Markedsføringslovsudvalget, som fik til opgave at give markedsføringsloven et eftersyn. Sidste store revision af loven var i 2005. Siden da er loven løbende blevet ændret, bl.a. som følge af EU-lovgivning.

Ændringerne har ført til manglende sammenhæng og overlap mellem lovens regler, hvilket også har medført, at Danmark, efter EU-Kommissionens opfattelse, på en række punkter ikke har implementeret handelspraksisdirektivet korrekt. Formålet med den nye markedsføringslov er at gøre loven mere enkel og overskuelig indenfor rammerne af den gældende EU-regulering.

Læs vores nyhed om Markedsføringslovsudvalgets rapport og udkast til ny markedsføringslov:
"Ny markedsføringslov på vej"

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret