SKAT ændrer holdning: Adgang til skattefri refusion af parkeringsudgifter genoprettet

I mange år har arbejdsgivere refunderet de ansattes parkeringsudgifter, når disse afholdtes i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. Refusion af parkeringsudgifter var i perioden indtil 2016 skattefri. Denne retstilstand ændredes dog i starten af 2016, hvor SKAT udgav en præcisering til Den juridiske vejledning, som regulerer området. Præciseringen indebar, at adgangen til skattefri refusion af de ansattes erhvervsmæssige parkeringsudgifter bortfaldt. Præciseringen blev udgivet på baggrund af, at Skatterådet havde indregnet udgifterne til parkering i dets årlige fastsættelse af satserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

Denne præcisering afstedkom en række henvendelser fra brancheorganisationer og andre rådgivere, som påpegede, at denne retstilstand var uforenelig med ligningslovens § 16, stk. 10. På denne baggrund iværksatte SKAT en gennemgang af bestemmelsen for at undersøge, hvorledes retstilstanden efter loven burde være.

SKAT fandt, at lovforarbejderne til ligningslovens § 16, stk. 10, klart og tydeligt fastslår, at bestemmelsen medfører, at parkeringsudgifter kan refunderes særskilt, uanset om der samtidig ydes en skattefri kørselsgodtgørelse. På denne baggrund udsendte SKAT den 30. september 2016 et udkast til styresignal, som skal genoprette den korrekte retstilstand. Rettelsen vil ligeledes fremgå af den næste udgave af SKAT's juridiske vejledning for 2017.

Retstilstanden er således igen den, at hvis en ansat afholder parkeringsudgifter i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, har arbejdsgiveren adgang til skattefri refusion af både kørselsudgifterne og parkeringsudgifterne.

SKAT henviser de ansatte, som i perioden efter præciseringen fra start 2016 er blevet beskattet af erhvervsmæssigt afholdte parkeringsudgifter, til at anmode om at få genoptaget deres skatteansættelse.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret