Historisk stor bøde for bindende videresalgspriser

Opel Danmark har accepteret en bøde på over 8 mio. kr. for at have fastsat minimumspriser over for sine forhandlere. Bøden er en af de største til dato for brud på konkurrenceloven, og den giver dermed en klar indikation på det forøgede bødeniveau, som virksomheder nu må forvente for overtrædelser af konkurrencereglerne. Sagen understreger desuden vigtigheden af at have et compliance-program til sikring af overholdelse af konkurrencereglerne.

Opel Danmark havde i en periode på knap fire år fra 2010 til 2014 løbende instrueret sine forhandlere i at sælge brugte leasing-, udlejnings- og demobiler til faste minimumspriser. Opel Danmark havde over for forhandlerne kommunikeret, at formålet med de faste priser var, at prisniveauet på brugte Opel-biler ikke faldt.
Opel Danmark rettede selv henvendelse til konkurrencemyndighederne og fremlagde oplysninger om denne praksis, som udgjorde en overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser.

Opel Danmark har accepteret en bøde på 8,25 mio. kr. for overtrædelsen. Det er værd at bemærke, at det i bødeforelægget specifikt fremhæves, at overtrædelsen delvist fandt sted efter 1. marts 2013, hvor et væsentligt forhøjet bødeniveau for konkurrencelovsovertrædelser trådte i kraft.

Der blev ved fastsættelsen af bøden desuden lagt vægt på som formildende omstændigheder, at Opel Danmark selv henvendte sig til myndighederne om overtrædelsen, og at Opel Danmark havde implementeret et omfattende compliance-program til sikring af overholdelse af konkurrencereglerne.

Det betyder sagen for virksomheder:

Bøden i denne sag er en af de allerhøjeste til dato for overtrædelse af konkurrenceloven, og sagen giver dermed et klart fingerpeg om det forhøjede bødeniveau, som virksomheder nu kan forvente under de nye bøderegler, som trådte i kraft 1. marts 2013.

Sagen viser desuden vigtigheden af, at en virksomhed har implementeret et fornødent compliance-program til sikring af overholdelse af konkurrencereglerne. Et effektivt compliance-program kan ikke alene hjælpe til at forebygge konkurrencelovsovertrædelser og identificere eventuel ulovlig adfærd i virksomheden, men det kan også, som det var tilfældet med Opel Danmark, få formildende betydning for størrelsen af en eventuel bøde.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om sagen med link til bødevedtagelsen kan læses her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret