Interessant dom om kurs- og markedsmanipulation

Markedsmisbrugsforordningen er trådt i kraft med virkning fra 3. juli 2016. Forordningen, der afløser markedsmisbrugsdirektivet og reglerne i værdipapirhandelsloven om markedsmisbrug, er relevant for alle advokater, der rådgiver børsnoterede selskaber. Efter forordningens ikrafttræden har Højesteret afsagt en principiel dom om kursmanipulation, og dommen vil få betydning for sager om kursmanipulation efter de hidtidige regler og for sager om markedsmanipulation efter forordningen.

Advokat i Plesner, Hans Fogtdal har skrevet en artikel om den nye højesteretsdom i den seneste udgave af magasinet Advokaten.

Læs hele artiklen

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet