EDPS udsender vejledning om behandling af personoplysninger i mobil-apps

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (European Data Protection Supervisor - EDPS) har den 7. november 2016 offentliggjort en vejledning for beskyttelse af personoplysninger, der behandles i mobilapplikationer (apps). EDPS er et uafhængigt tilsyn for persondatabeskyttelse på EU niveau og er i praksis bl.a. datatilsyn for EU's institutioners og organers behandling af personoplysninger.

EDPS' vejledning er formelt kun rettet mod EU's institutioner og organer, men er meget relevant, hvis man som virksomhed eller dansk myndighed mv. udvikler og bruger apps, hvorigennem man indsamler brugeres personoplysninger. 

Når man udvikler apps, er det vigtigt at overvej hvilke typer af oplysninger, der er behov for, og hvordan man kan begrænse indsamlingen til "need to know". EDPS' vejledning indeholder vejledning om dette og om de grundlæggende samtykke- og informationskrav mv., der er relevante, når man udvikler apps. 

Man kan også læse om persondataretlige problemstillinger vedrørende apps på Datatilsynets hjemmeside

Seneste nyt om Persondata

Persondata