Pligt til at registrere kemiske stoffer i produkter og varer

Den europæiske REACH lovgivning, som gælder i hele EU, påbyder i visse situationer producenter og importører af både enkelte kemiske stoffer og blandinger heraf at registrere de pågældende kemiske stoffer. Varer, som indeholder kemiske stoffer, skal også registreres. Registreringen sker hos EU's Kemikalieagentur og skal være gennemført senest den 31. maj 2018.

Den europæiske REACH lovgivning

Pligten til at registrere kemiske stoffer efter REACH kan umiddelbart virke uvedkommende.
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at pligten omfatter såvel "rene" kemiske stoffer og blandinger heraf samt varer og produkter, der indeholder kemiske stoffer.
Gruppen af berørte varer og produkter er omfattende, idet der i dag findes kemiske stoffer i næsten alt - lige fra fyrfadslys og kuglepenne over rengøringsmidler til fugemasser og møbler m.v.
Registreringspligten indtræder som hovedregel, hvis man er producent af de kemiske stoffer og blandinger, eller hvis man fra lande udenfor EU importerer omhandlede kemiske stoffer og produkter ind i EU. Der skal være tale om produktion eller import af mængder på over 1 ton om året.
Registreringen hos EU's Kemikalieagentur skal være gennemført inden den 31. maj 2018. Da registreringsprocessen er langsommelig, er det væsentligt, at man igangsætter processen snarest for at nå i mål inden fristens udløb.
Manglende registrering af i) kemiske stoffer/blandinger heraf og ii) varer, der indeholder kemiske stoffer efter REACH lovgivningen vil føre til, at de pågældende kemiske stoffer/varer fremadrettet ikke længere lovligt vil kunne produceres, importeres og markedsføres i EU.
Miljøstyrelsen i Danmark har netop igangsat en oplysningskampagne om registreringspligten, som kan fungere som vejledning i forhold til, hvorvidt man som virksomhed er omfattet af REACH lovgivningen.

Vigtige overvejelser i forhold til REACH

Virksomheder bør snarest søge at afdække, om virksomhedens aktiviteter/produkter er omfattet af REACH lovgivningen, herunder af registreringspligten i forhold til visse kemiske stoffer og produkter.

Derefter bør egentlige juridiske forpligtelser afdækkes, herunder om virksomheden har pligt til at gennemføre registreringsproceduren, eller om man er omfattet af en undtagelse dertil. 

Har virksomheden registreringspligt efter REACH, bør der lægges en tids- og handleplan, som gør det muligt at nå i mål med registreringen forud for den 31. maj 2018.

Kontakt os

Plesner står selvfølgelig til rådighed, hvis du har spørgsmål til lovgivningen, eller til hvordan man bedst kommer i mål med registreringen af kemiske stoffer.

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret