Erhvervsmæssig brug af eget navn - Topbrands vs. Benedikte Utzon

Højesteret har i dag afsagt dom i en principiel sag mellem virksomheden Topbrands og designer Benedikte Utzon om retten til at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn. Sagen angik, i hvilket omfang en person, der har overdraget et varemærke, hvori hans eller hendes navn indgår, også fremover kan anvende sit navn erhvervsmæssigt.

Designer Benedikte Utzon havde i forbindelse med en omdannelse af hendes personligt drevne virksomhed overdraget sine varemærkerettigheder til mærket "Benedikte Utzon" for modetøj til selskabet Benedikte Utzon A/S. Da selskabet Benedikte Utzon A/S gik konkurs i april 2012, takkede Benedikte Utzon nej, da kurator tilbød hende at købe varemærkerettighederne tilbage for et beløb på mellem 25.000 og 50.000 kr. I maj 2012 blev rettighederne til varemærket "Benedikte Utzon" herefter solgt af konkursboet til Topbrands.

Højesterets ni dommere fandt ved dommen idag, at Benedikte Utzon herefter er afskåret fra at anvende sit eget navn som kendetegn eller del af et kendetegn - herunder bl.a. angivelserne/betegnelserne "Est. 1995 Benedikte Utzon Wardrobe", "Designed by: Benedikte Utzon", "Design: Benedikte Utzon" og "By Benedikte Utzon" samt forskellig brug af "Benedikte Utzon" i tilknytning til varemærket "My Little Curvy Love" - for varer omfattet af Topbrands’ varemærke, idet en sådan anvendelse krænker og er illoyal samt skadelig for Topbrands’ varemærke. 

Højesteret fandt endvidere, at Benedikte Utzon kunne drages selvstændigt til ansvar for allerede skete krænkelser, og Benedikte Utzon blev dømt til at skulle betale erstatning og rimeligt vederlag (der blev fordoblet til 250.000 kr.) til Topbrands som følge af bl.a. de skete varemærkekrænkelser samt en bøde på 5.000 kr. med en forvandlingsstraf på fængsel i 8 dage.

Dommen understreger bl.a. vigtigheden af at få gjort sig de rette overvejelser, valgt de rette konstruktioner og indgået de rette aftaler, når man skal benytte og handle med varemærkerettigheder, der indeholder personnavne.

Læs Højesterets dom

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret