Ny dom - en ombyttet telefon må ikke have brugte dele

Hvis en erhvervsdrivende vælger at omlevere en vare på grund af en mangel, har forbrugeren ret til at få en vare, som svarer til den oprindeligt købte vare. Hvis der er købt en fabriksny vare, må den erhvervsdrivende således ikke anvende brugte reservedele i den ombyttede vare - også kaldet et 'remanufactured' produkt. Det har Retten i Glostrup netop afgjort.

En forbruger havde i 2011 købt en fabriksny iPhone. I løbet af halvandet år opstod der fejl på telefonen. Telefonen blev omleveret to gange med en telefon, som indeholdt brugte dele, hvilket forbrugeren fandt ud af ved anden omlevering.

Da Apple ikke imødekom forbrugerens krav om reparation af sin oprindelige telefon, omlevering med en fabriksny telefon eller ophævelse af købet, indbragte forbrugeren sagen for Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet kom frem til, at Apple ikke havde tilbudt omlevering i overensstemmelse med købelovens regler, fordi der var sket omlevering med en telefon, som indeholdt brugte dele - altså omlevering med et 'remanufactured' produkt. Telefonen var derfor ikke fabriksny, som den telefon forbrugeren oprindeligt havde købt. En IT-sagkyndig havde til brug for sagen udtalt, at en remanufactured telefon har et udseende, en levetid og anvendelighed, som svarer til en fabriksny telefon, men at den har en lavere salgsværdi.

Apple indbragte herefter sagen for domstolene, og Retten i Glostrup nåede i fredags frem til samme resultat som Forbrugerklagenævnet.

Retten lagde bl.a. vægt på, om omlevering med et remanufactured produkt efter en objektiv vurdering lever op til de krav, der fulgte af den oprindelige aftale. Der skal ved denne vurdering lægges vægt på telefonens brugbarhed, udseende, holdbarhed, tekniske pålidelighed, forbrugerens berettigede forventning til den telefon, der omleveres med, samt økonomiske værdibetragtninger.

Retten kom frem til, at forbrugeren havde haft en berettiget forventning om at modtage en fabriksny vare svarende til den oprindeligt købte. Da den remanufactured telefon kunne indeholde genanvendte moduler, kunne den ikke anses for "fabriksny".

Apple har valgt ikke at anke dommen.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret