Omkostningsgodtgørelse i skattesager genindføres for selskaber fra 1. januar 2017

Folketinget har i dag vedtaget lovforslaget om genindførelse af selskabers ret til omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftssager. Loven træder i kraft den 1. januar 2017. Fremover vil selskaber og fonde dermed som udgangspunkt have ret til at få godtgjort samtlige udgifter i forbindelse med skatte- og afgiftssager, hvis sagen vindes (i overvejende grad), og halvdelen af udgifterne, hvis sagen tabes.

Selskabers ret til godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skatte- og afgiftssager blev ophævet i 2009. Herefter har selskaber - i modsætning til fysiske personer, hvor omkostningsgodtgørelsen blev opretholdt - alene haft ret til at fratrække sådanne udgifter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Retten til omkostningsgodtgørelse genindføres nu for selskaber og fonde som en del af regeringens Retssikkerhedspakke II. Pakken har som hovedformål at styrke retssikkerheden på skatte- og afgiftsområdet. Omkostningsgodtgørelsen skal således modvirke, at selskaber af omkostningsmæssige årsager afholder sig fra at få prøvet skattemyndighedernes afgørelser, selvom de måtte være uenige.

De nye regler medfører, at selskaber og fonde igen helt eller delvist kan få dækket udgifterne i forbindelse med skatte- og afgiftssager, der behandles af de administrative klageinstanser, dvs. Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten, de danske domstole, EU-Domstolen eller under den særlige procedure efter EU-voldgiftskonventionen.  

Reglerne indebærer overordnet, at hvis et selskab fremover vinder en sag eller får medhold i overvejende grad, vil selskabet være berettiget til en godtgørelse på 100 % af udgifterne i forbindelse med sagsførelsen. Det gælder for udgifter til sagkyndig bistand (eksempelvis advokat eller revisor), retsafgifter, udgifter til eventuelt syn og skøn osv. Hvis skattemyndighederne derimod får fuldt ud medhold eller medhold i overvejende grad, vil selskabet være berettiget til at få godtgjort 50 % af udgifterne. Ved vurderingen af, om der er givet medhold i overvejende grad, skal der som udgangspunkt gives medhold for mere end 50 % af sagsgenstandens værdi.

Hvis en sag er videreført på skattemyndighedernes initiativ, ydes der dog altid omkostningsgodtgørelse med 100 % uanset sagens resultat. 

Som nævnt har loven virkning fra den 1. januar 2017, og den gælder for udgifter til bistand udført efter dette tidspunkt, uanset hvornår en sag er indbragt for en administrativ klageinstans eller domstol.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter