Ændring til serviceattest - omfatter nu udenlandske ledelsesmedlemmer

Erhvervsstyrelsen har pr. 30. januar 2017 foretaget en række ændringer af den serviceattest, som virksomheder kan bruge i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud. Den væsentligste ændring er, at Erhvervsstyrelsen fremover også vil indhente oplysninger om strafbare forhold for udenlandske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Fremover kan ordregiver altså bruge serviceattesten som tilstrækkelig dokumentation for, at en virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven - også når der er udenlandske medlemmer af ledelsen.

I den netop ændrede serviceattest vil der blive indhentet straffeattester for alle personer i den registrerede ledelse, hvor der hidtil udelukkende er blevet hentet straffeattester for danske ledelsesmedlemmer.

Ændringerne indebærer, at når Erhvervsstyrelsen anmodes om udstedelse af en serviceattest af en virksomhed med udenlandske ledelsesmedlemmer skal følgende foreligge:

  • Virksomheden skal angive fødselsdato, uploade kopier af de udenlandske personers ID samt en samtykke- og tro-og-love-erklæring fra de pågældende personer.
  • Den person, som indsender anmodningen, skal have fuldmagt fra virksomheden til, at den pågældende person på vegne af virksomheden giver samtykke til, at Erhvervsstyrelsen indhenter strafoplysninger om virksomheden.
  • Den person, som indsender anmodningen, skal have fuldmagt til at afgive erklæring om, hvorvidt virksomheden inden for de seneste fire år er dømt eller har fået en bøde for forhold i udbudslovens § 135 (de obligatoriske udelukkelsesgrunde). Erhvervsstyrelsen oplyser, at den pågældende person skal indestå for, at en sådan fuldmagt foreligger, men at der ikke vil skulle foreligge dokumentation herfor. 

Serviceattest er tilstrækkelig dokumentation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af ændringerne i serviceattesten udtalt, at ordregivere som udgangspunkt kan kræve serviceattesten som tilstrækkelig dokumentation for, at en dansk virksomhed ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven.

En ordregiver er som hovedregel ikke forpligtet til at indhente yderligere dokumentation vedrørende udenlandske medlemmer i virksomhedens ledelse.

En ordregiver er dog fortsat forpligtet til effektivt at kontrollere oplysningerne og dokumentationen i ansøgningen eller tilbuddet, hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et udenlandsk ledelsesmedlem tidligere er straffet i udlandet for en eller flere af udelukkelsesgrundene i udbudsloven.

Vejledning om dokumentation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsender i løbet af foråret en vejledning om dokumentation i forbindelse med udbud. Her vil styrelsen i detaljer gennemgå udelukkelsesgrundene i udbudsloven.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyhed omkring serviceattesten

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret