Videoovervågning var i strid med aftalen om kontrolforanstaltninger

Arbejdsrettens dom af 2. december 2016 angik, om en virksomhed havde overtrådt aftalen om kontrolforanstaltninger - indgået mellem DA og LO - ved at have foretaget videoovervågning af indgangen til et rum, hvori der var indrettet en såkaldt ”borgerstue”.

Rummet var indrettet med borde og stole, og der var opsat et køleskab, som indeholdt flaskeøl fra bryggeriet. Ledelsen var derfor af den opfattelse, at rummet var indrettet med henblik på, at medarbejdere i strid med virksomhedens alkoholpolitik kunne indtage øl, og ledelsen ønskede derfor at opklare, hvem der benyttede den.

Videovervågningen fandt sted fra starten af november til starten af december 2014, men medarbejderne blev aldrig orienteret herom. 

Arbejdsretten fandt, at overvågningen var omfattet af aftalen om kontrolforanstaltninger, og at aftalen måtte fortolkes i overensstemmelse med bestemmelsen om overvågning af private arbejdspladser i lov om tv-overvågning. Tv-overvågning kunne efter loven alene iværksættes, når der ved skiltning eller på anden måde var givet oplysning om overvågning, og aftalen om kontrolforanstaltninger gav derfor ikke mulighed for at foretage en hemmelig tv-overvågning. 

Arbejdsretten lagde til grund, at der ikke var oplyst om tv-overvågningen, hvorfor den iværksatte overvågning var krænkende for de ansatte og dermed i strid med aftalen om kontrolforanstaltninger. 

Afgørelsen viser, at aftalen om kontrolforanstaltninger skal fortolkes i overensstemmelse med lov om tv-overvågning, hvorfor det vil være i strid med aftalen, hvis arbejdsgivere på private arbejdspladser ikke oplyser medarbejderne om overvågning.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret