Bog: Vikarloven giver udfordringer

Reglerne for vikarer ansat i vikarbureauer giver anledning til en række problemstillinger. Det er emnet for en bog, der er blevet anmeldt i Ugeskrift for Retsvæsen, skrevet af ekspert i arbejds- og ansættelsesret, advokat, Ph.D. Jacob Falsner.

Bogen om vikarreglerne i Danmark bærer titlen "Den europæiserede vikar. Arbejdsretlige problemstillinger vedrørende vikarer - for brugervirksomheder, vikarbureauer og vikarer" - og er en let omarbejdet version af Jacob Falsners ph.d.-afhandling fra foråret 2016.

Omdrejningspunktet for bogen og Jacob Falsners forskning er den danske vikarlov, der trådte i kraft sommeren 2013 og implementerede EU-direktivet om vikararbejde.


Bogen behandler de komplekse retlige problemstillinger, der kan opstå i trepartsrelationen mellem brugervirksomhed, vikarbureau og vikaren med det overordnede formål at analysere og vurdere den betydning, som vikardirektivets implementering i dansk ret har fået for dansk arbejds- og ansættelsesret. 

Læs anmeldelsen af bogen i Ugeskrift for Retsvæsen

Læs mere om bogen på Djøf Forlags hjemmeside

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret