Datatilsynet udgiver Tilsynsstrategi for 2016-2018

Datatilsynet har udgivet sin Tilsynsstrategi for 2016-2018, hvor der tilsigtes en ny organisation af tilsynsarbejdet. Tilsynsstrategien fokuserer på de nuværende udfordringer for databeskyttelsen, samt på det nye retsgrundlag, persondataforordningen, der træder i kraft i maj 2018. Samtidig beskrives den overordnede organisation af tilsynsarbejdet, samt de yderligere tiltag og initiativer, som Datatilsynet forventer at foretage.

I tilsynsstrategien beskriver Datatilsynet først og fremmest, at udfordringerne for databeskyttelsen ikke har ændret sig betydeligt siden sidste strategi blev lagt. Ifølge tilsynet er der fortsat behov for opmærksomhed og fornyelse omkring databeskyttelsen. Der er særligt fortsat behov for fokus ift. sikkerheden og de informationer som den dataansvarlige sikrer sig om sikkerheden, når data bliver behandlet af en databehandler.

Tilsynet gør samtidigt opmærksom på, at selvom persondataforordningens regler lurer forude, vil dette ikke bremse tilsynsarbejdet, idet mange af de nuværende databeskyttelsesproblemer er så basale, at de også vil være et problem under forordningens regler.

Fremadrettet organiseres tilsynet således, at der oprettes en tilsynsenhed i Datatilsynet, der bliver ansvarlig for alle Datatilsynets planlagte tilsyn samt ad hoc tilsyn. Denne tilsynsenhed vil dog fortsat suppleres af ad hoc tilsyn i de respektive søjler i Datatilsynet, når der sker konkrete hændelser. Tilsynsenheden vil årlig udforme en oversigt over de planlagte tilsyn, der godkendes af Datatilsynets direktør. I tilsynsstrategien gøres det desuden klart, at planlægningen af tilsyn vil fokusere på behandlinger der indebærer en særlig risiko for registreredes rettigheder, eller som indebærer brug af ny teknologi.

Datatilsynet sætter samtidig fokus på at reducere sagsbehandlingstiden fremover, idet sagsbehandlingen tidligere har trukket ud for både planlagte og ad hoc tilsyn. Det er fortsat tilsynets strategi at påtale alle væsentlige brud på persondataloven, udtalte kritik eller beklagelse og at følge op på de påtalte forhold.

6 nye initiativer

De 6 nye initiativer som Datatilsynet iværksætter med tilsynsstrategien er:

  • At der dannes en ny tilsynsenhed
  • At der laves en årsplan for planlagte tilsyn
  • At tilsynsenheden kan foretage oplysningsindsamling og tilsynsbesøg
  • At sagsbehandlingstiden nedbringes
  • At der sker påtale og opfølgning ved overtrædelser
  • At Datatilsynet er transparent i dets tilsynsarbejde 

Seneste nyt om Persondata

Persondata