Selskabsret - Pligt til at registrere reelle ejere

Den 23. maj 2017 indføres et nyt register over reelle ejere af selskaber, fonde og virksomheder mv. (lov nr. 262/2016). Det sker for at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur. Senest den 1. december 2017 skal de eksisterende omfattede virksomheder registrere de påkrævede oplysninger om virksomhedernes reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen.

Registeret får konsekvenser for rigtig mange virksomheder, og der kan være et omfattende arbejde forbundet med at opfylde de nye krav om indsamling, registrering og opbevaring af oplysningerne om de reelle ejere. Det er derfor afgørende, at virksomheder i god tid påbegynder arbejdet med eksempelvis at indhente de fornødne oplysninger og berigtigelse af aktuelle registreringer i Erhvervsstyrelsens it-system.

Plesner giver i nyhedsbrevet "News & Updates - Pligt til registrering af reelle ejere" et overblik over indholdet af de nye forholdsvis komplicerede regler omkring registrering af reelle ejere. Gennemgangen angår primært kapitalselskaber, mens de særlige forhold i relation til eksempelvis fonde ikke behandles i nyhedsbrevet.

Læs hele nyhedsbrevet "News & Updates - Pligt til registrering af reelle ejere"

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret