Ny markedsføringslov: Husk at opdatere ansættelseskontrakter og andre dokumenter

Folketinget vedtog den 25. april 2017 den ny markedsføringslov, som træder i kraft den 1. juli 2017.

Formålet med revisionen af markedsføringsloven var at forenkle loven samt at sikre efterlevelse af EU-retten. 

Vedtagelsen medfører, at nogle af bestemmelserne i den nugældende markedsføringslov fremover vil findes i andre paragraffer end hidtil. Eksempelvis findes markedsføringslovens nugældende § 19 om erhvervshemmeligheder fremover i § 23. 

Da den ny markedsføringslov træder i kraft allerede den 1. juli 2017 er det vigtigt, at ansættelseskontrakter og andre dokumenter opdateres med korrekte paragrafhenvisninger.
Plesner bistår gerne med opdatering af kontrakter.

Læs mere om ændringerne af markedsføringsloven

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret