Nye regler om energimærkning på vej

Tre centrale ændringer af reglerne om energimærkning er nu i høring. Ændringsforslaget indeholder ophævelse af reglen om syv års gyldighed for visse energimærkninger, ophævelse af kravet om energimærkning af store privatejede ejendomme og ophævelse af kravet om energimærkning af nyopførte sommerhuse. Det forventes, at ændringerne træder i kraft den 1. september 2017.

Energistyrelsen har sendt et forslag til lempeligere regler for energimærkning i høring.

Ifølge de gældende regler om energimærkning, skal der udarbejdes energimærkning ved nybyggeri, salg, udleje og overdragelse af en andel m.m. Med andre ord skal der udleveres en gyldig energimærkning ved overdragelser af brugsret - både til private og til erhverv - herunder f.eks. ved projektsalg.

Krav til store ejendomme ophæves

Særligt for store privatejede ejendomme over 1.000 kvm. etageareal, skal der efter de gældende regler, altid foreligge en gyldig energimærkning, uanset om der sker overdragelse eller ej.

Med det nye ændringsforslag, vil kravet til store ejendomme ophæves. Det vil betyde, at ejere af ejendomme med mere end 1.000 kvm. etageareal, ikke længere skal indhente gyldig energimærkning, medmindre der sker overdragelse af hele eller dele af ejendommen.

Dette vil give ejerne en besparelse på udgifterne til energimærkning, og samtidig sikres det, at der ved overdragelse af store ejendomme, oftere vil blive udleveret en aktuel energimærkning af ejendommen.

For sommerhuse, vil der fremadrettet ikke skulle udarbejdes energimærkning, uanset om disse er nyopførte.

10 års gyldighed

I dag er der to forskellige gyldighedsperioder, afhængig af omfanget af de forslag til energiforbedringer, der gives i energimærkningen. En energimærkning har i dag en gyldighedsperiode på enten 7 eller 10 år.

Ændringsforslaget indfører, at der fremadrettet kun skal være én gyldighedsperiode på 10 år for alle energimærkninger.

Hvis forslaget bliver vedtaget vil det medføre mere klarhed hos ejere, og dermed mindske risikoen for bøde ved manglende overholdelse af kravet om udlevering af gyldig energimærkning.

Se ændringsforslaget i høring

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom