Partiformand kunne ikke påvise at afskedigelse skyldtes politisk anskuelse

Efter forskelsbehandlingsloven må arbejdsgiver ikke diskriminere på grund af politisk overbevisning. Anser en arbejdstager sig diskrimineret grundet sin politiske overbevisning, skal arbejdstageren påvise faktiske omstændigheder for, at der er sket diskrimination. Ligebehandlingsnævnet skulle i afgørelse af 28. marts 2017 tage stilling til, om sådanne faktiske omstændigheder var påvist.

Sagen handlede om en arbejdstager, som ved siden af sit arbejde var formand for et politisk parti. Arbejdstageren blev opsagt efter blot 11 dages ansættelse, umiddelbart efter en kontroversiel medieomtale, hvor han optrådte med billede. 

Arbejdsgiveren sagde til opsigelsessamtalen, at han forudså konflikter mellem den opsagte og de øvrige ansatte, og at den opsagte ikke passede ind i virksomhedens kultur. Arbejdsgiveren ville dog ikke uddybe denne begrundelse under samtalen. 

Arbejdstageren mente, at han var blevet diskrimineret på grund af sin politiske overbevisning, idet han blandt andet henviste til, at han var blevet opsagt få dage efter medieomtalen, og at arbejdsgiveren under opsigelsessamtalen havde henvist til, at han ikke passede ind i virksomhedens kultur.

Arbejdsgiveren anførte derimod, at afskedigelsen var begrundet i, at han forudså samarbejdsvanskeligheder med de øvrige medarbejdere, fordi arbejdstageren var "urimeligt vedholdende med sine meninger".

Ligebehandlingsnævnets flertal fandt ikke, at der var påvist tilstrækkelige faktiske omstændigheder for, at afskedigelsen var begrundet i arbejdstagerens politiske anskuelse. Det tidsmæssige sammenfald med medieomtalen kunne ikke føre til et andet resultat. På den baggrund fik den ansatte ikke medhold i sin påstand om diskrimination.

Afgørelsen viser i tråd med tidligere praksis, at arbejdstageren skal påvise de faktiske omstændigheder, og at den tidsmæssige sammenhæng mellem afskedigelse og offentliggørelse af kontroversielle politiske holdninger ikke i sig selv er nok til at påvise sådanne omstændigheder.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret