Ferielovsudvalgets forslag til ny ferielov

Ferielovsudvalget har afsluttet arbejdet og afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferieordning, og hvordan den kan indføres i Danmark.

Udvalget anbefaler, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Ifølge forslaget vil ferien fremover blive optjent og afholdt i perioden 1. september - 31. august, dog således at lønmodtageren har mulighed for at afholde ferie optjent i denne periode i yderligere 4 måneder frem til 31. december. Lønmodtageren vil med forslaget være berettiget til det samme antal feriedage, som de har i dag.

Der foreslås samtidig en overgangsordning, der skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt. Overgangsordningen indebærer bl.a. en indefrysning af de feriedage, som lønmodtageren optjener i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020. Det foreslås, at den indefrosne ferie udbetales, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Overgangsordningen har til formål at sikre, at lønmodtageren kan afholde op til 5 ugers betalt ferie i overgangsåret samtidig med, at arbejdsgiverne undgår at udbetale op til 10 ugers ferie på ét enkelt år.

Læs Ferielovsudvalgets betænkning

Plesner følger lovarbejdet nøje og afholder senere seminarer om den nye ferielov.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret