Lovprogram for 2017/2018: Arbejds- og ansættelsesretlige initiativer

Regeringen har i forbindelse med Folketingets åbning offentliggjort lovprogrammet for det kommende folketingsår 2017/2018. Vi opsummerer her nogle af de væsentligste initiativer på det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikater

Regeringen ønsker med lovforslaget at skabe hjemmel til at styrke kontrol og kompetencer i forhold tilordningen med arbejdsmiljøcertifikater. 

Lovforslaget udgør en opfølgning på aftalen om en styrket arbejdsmiljøcertificering der blev indgået i november 2016 mellem den daværende regering (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2017.

Ændring af lov om medarbejderinvesteringsselskaber 

Lovforslaget udgør en obligatorisk lovrevision, der kommer på baggrund af en evaluering af den treårige forsøgsordning, som blev indført i lov om medarbejderinvesteringsselskaber fra 2014. 

Det fremgår af loven, at forsøgsordningen skal evalueres senest tre år efter dens ikrafttræden med hensyn til, om der er opnået den ønskede effekt i form af øgede investeringer i de virksomheder, som medarbejderinvesteringsselskaberne skal virke til gavn for. 

Lovforslaget forventes fremsat i den første halvdel af november 2017. 

Ny ferielov

På baggrund af Ferielovsudvalgets betænkning fra august 2017 om en ny ferielov samt overgang til princippet om samtidighedsferie har regeringen udarbejdet et lovforslag, som skal sikre en enklere og mere moderne ferielov, der er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

Læs vores tidligere artikel om Ferielovudvalgets forslag til ny ferielov.

Lovforslaget forventes fremsat i den anden halvdel af november 2017.

Ændring i arbejdsgivers adgang til aktindsigt i sygedagpengesager

Regeringen vil ændre reglerne for arbejdsgivers adgang til aktindsigt i ansattes sygedagpengesager, således at adgange til ikke-relevante oplysninger om ansattes sygdomsforløb begrænses eller helt afskæres.

Lovforslaget forventes fremsat i den anden halvdel af januar 2018.

Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte

Lovforslaget har til formål at implementere resultaterne af de drøftelser, der har været af Metodeudvalgets anbefalinger om psykisk arbejdsmiljø vedrørende Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte.

Lovforslaget forventes fremsat i den anden halvdel af februar 2018

Forslag om kompensation af private arbejdsgivere ved ændring af ferieloven

Som følge af forslaget om ændringer i ferieloven, ønsker regeringen med lovforslaget at konsekvensændre reglerne om feriedagpenge, ferieydelse og reglerne om ledighedsydelse under ferie. 

Derudover har lovforslaget til formål at kompensere private arbejdsgivere for udgifter i forbindelse med ændring af ferieloven. Det sker ved at private arbejdsgiveres finansieringsbidrag til ATP-bidrag af forskellige overførselsindkomster nedsættes.

Lovforslaget forventes fremsat i den anden halvdel af februar 2018

Plesner følger lovgivningsprocessen tæt

Plesner følger det kommende Folketingsårs lovarbejde inden for det arbejds- og ansættelsesretlige område tæt, og vi offentliggør løbende væsentlige forhold i forbindelse de enkelte lovforslag. 

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret