Bank og Finans Q&A: Brug af "soft cap" covenant baskets i lånedokumentation

Dette Bank og Finans Q&A sætter fokus på introduktionen af "grower" baskets og andre typer af "soft cap" covenant baskets i lånedokumentation. Brug af soft cap baskets er et godt eksempel på den øgede fleksibilitet for låntagere (og private equity-sponsorer), som har præget dele af lånemarkedet i de senere år.

Traditionelt fastsættes beløbsbegrænsninger i en låneaftales covenants vedrørende blandt andet gældsstiftelse, opkøb eller frasalg af aktiver til et fikseret beløb, som ligger fast i hele låneaftalens løbetid - en såkaldt "hard cap" basket. Medmindre den fastsættes meget generøst og med betydelig headroom for låntager, giver en hard cap basket ikke meget fleksibilitet, navnlig i den situation, hvor låntagers virksomhed vokser, og låntager derfor får behov for større baskets end ved låneaftalens indgåelse. En sådan fleksibilitet kan derimod opnås ved brug af såkaldte soft cap baskets, for eksempel en EBITDA-baseret grower basket, der vokser i takt med en eventuel forøgelse af virksomhedens resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA).

Plesners Bank og Finans team søger i dette Q&A at besvare nogle af de centrale spørgsmål om brugen af soft cap baskets i lånedokumentation. Alle er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for rådgivning.

Læs
"Bank og Finans Q&A: Brug af "soft cap" covenant baskets i lånedokumentation"

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans