Ny vejledning - evalueringsmetoder i offentlige indkøb

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 1. marts 2018 udgivet en ny vejledning om brug og fastlæggelse af evalueringsmetoder i offentlige indkøb. Kom til morgenmøde hos Plesner tirsdag den 6. marts og hør mere om brug og fastlæggelse af evalueringsmetoder i praksis.

Der er tale om en revision af den tidligere vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om evalueringsmetoder fra marts 2016. Baggrunden for revisionen er Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland.

Klagenævnet for Udbud fandt i denne kendelse, at der ikke var hjemmel i udbudslovens 160, stk. 1, til at forpligte ordregiver til at offentliggøre hældningsgraden på den lineære pointmodel, som i den konkrete sag dannede grundlag for evalueringen af tilbuddene for så vidt angår det økonomiske underkriterium.

Vejledningen indeholder en redegørelse for de retlige rammer for tilbudsevalueringen, herunder hvilke oplysninger om tilbudsevalueringen, der altid skal oplyses i udbudsmaterialet. Vejledningen indeholder endvidere eksempler på forskellige evalueringsmetoder og en række praktiske råd til, hvordan man vælger mellem de forskellige metoder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tillæg hertil opdateret "Metodeberegneren", der kan bruges som støtteværktøj til at afgøre, hvilken metode man bør anvende og til at teste og sammenligne forskellige metoder.

Se vejledningen og metodeberegneren

Hvis du vil vide mere om brug og fastlæggelse af evalueringsmetoder, afholder Plesners team for udbudsret morgenmøde tirsdag den 6. marts, hvor dette emne er på agendaen.

Læs mere om morgenmødet her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret