Nye aftalevilkår i byggeriet - AB-systemet netop offentliggjort

AB-udvalget har i dag afleveret det endelige AB-aftalesystem til transport-, bygnings- og boligministeren.

AB-udvalget sendte primo 2018 et udkast til de nye standardvilkår for entreprise og teknisk rådgivning i høring. Efter høringsperiodens udløb har AB-udvalget arbejdet på at færdiggøre det endelige AB-system, som blandt andet også inkluderer vilkår for totalentreprise (ABT 18).

I dag har AB-udvalget offentliggjort den samlede pakke af AB-standardvilkår, herunder:
  • AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed)
  • ABR 18 (Teknisk rådgivning)
  • ABT 18 (Almindelige betingelser for totalentreprise)
  • APP Projektudvikling - tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18, som kan bruges hvor entreprenøren har til opgave at medvirke til projektudvikling (tidlig inddragelse)
  • APP Projektoptimering - tillægsbetingelser til AB 18 og ABR 18, som kan bruges hvor entreprenøren har til opgave at projektoptimere
  • APP Driftskrav - tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18, som kan bruges hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne
  • APP Incitamenter - tilvalgsbestemmelser til AB 18, ABT 18 og ABR 18, som kan bruges til aftaler med særlige incitamentsstrukturer
  • AB Forenklet og en ABR Forenklet til mindre entreprise- og rådgivningsopgaver.  

Plesner's entrepriseteam har løbende fulgt udviklingen af de nye aftalestandarder og har bidraget med oplæg under høringskonferencen om de nye vilkår i februar 2018; bidraget med artikler til særnummeret af T:BB (Tidsskrift for Bolig- og Byggeret) om de nye standardvilkår samt afholdt flere seminarer om de nye betingelser. Plesner's entrepriseteam vil i den kommende tid invitere til flere seminarer om de nye standardvilkår og udvalgte entrepriseretlige emner.

De nye standardvilkår kan findes her.

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise