EMA og MHA holder workshop om tilgængelighed af lægemidler i EU

Den 8.-9. november 2018 afholder en task force-gruppe oprettet af Det Europæiske Lægemiddelagentur ("EMA") og Heads of Medicines Agencies ("HMA") en workshop, hvor lægemiddelbranchens forskellige aktører opfordres til at dele deres forslag til, hvordan man kan forbedre tilgængeligheden af lægemidler i EU.

Workshoppen skal derudover også fungere som platform for et samarbejde mellem medlemsstaterne, EMA og Europakommissionen om håndteringen af mulig lægemiddelknaphed som følge af Storbritanniens udtræden af EU.

Du kan læse mere om workshoppen og task force-gruppens netop offentliggjorte arbejdsprogram her


Seneste nyt om Life Science

Life Science