Nye budskaber fra Forbrugerombudsmanden om skjult reklame

Forbrugerombudsmanden har fortsat stor fokus på skjult reklame og har i forlængelse af et informationsmøde for nylig udsendt nye budskaber, bl.a. om brug af medarbejdere til promovering af virksomheden på sociale medier. Derudover har Forbrugerombudsmanden indskærpet reglerne om skjult reklame over for to større mediehuse.

Forbuddet mod skjult reklame

Markedsføringsloven indeholder et forbud mod skjult reklame. Hvis der er en kommerciel hensigt bag en omtale af en virksomhed, skal den kommercielle hensigt derfor markeres tydeligt i omtalen, medmindre den kommercielle hensigt fremgår tydeligt af sammenhængen.

Hvis en virksomhed på den ene eller den anden måde anvender influenter (såsom bloggere) eller medarbejdere i forbindelse med virksomhedens markedsføring, er det som udgangspunkt virksomhedens ansvar at sikre, at de pågældende influenter eller medarbejdere overholder reglerne om skjult reklame.

Brug af medarbejdere

Det er blevet populært blandt visse virksomheder at anvende medarbejdere til at markedsføre virksomheden, f.eks. på sociale medier. Reglerne om skjult reklame omfatter imidlertid også en virksomheds medarbejdere, når medarbejderen handler som led i ansættelsesforholdet.

Hvis virksomheden og medarbejderen har aftalt, at medarbejderen skal omtale virksomheden på sociale medier, skal omtalen derfor ifølge Forbrugerombudsmanden markeres som reklame, eksempelvis ved at skrive "reklame" i opslaget, hvis det ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen, at medarbejderen har en sådan aftale med virksomheden.

Hvis en virksomhed derimod blot har opfordret en eller flere af sine medarbejdere til at omtale virksomheden eller dele virksomhedens opslag på sociale medier, har Forbrugerombudsmanden nu præciseret, at det er tilstrækkeligt til at overholde reglerne om skjult reklame, at det fremgår tydeligt af medarbejderens omtale, at medarbejderen er ansat i virksomheden. Det skal også kun udtrykkeligt markeres i opslaget, at medarbejderen er ansat i virksomheden, hvis det ikke allerede fremgår tydeligt af opslagets indhold eller af sammenhængen i øvrigt.

Hvis en medarbejder af egen drift ønsker at omtale virksomheden på sociale medier, og medarbejderen derfor ikke handler som led i ansættelsesforholdet, men derimod som privatperson, er der ikke tale om skjult reklame og opslaget skal derfor ikke markeres.

Brug af influenter i forbindelse med events

Der er mange virksomheder, der benytter influenter som led i deres markedsføring, og det er blandt visse virksomheder blevet populært bl.a. at invitere influenter med til events i forbindelse med lanceringen af f.eks. et nyt produkt.

Hvis en virksomhed har aftalt med en influent, at influenten skal omtale virksomheden eller virksomhedens produkter, skal influentens omtale markeres som reklame, eksempelvis ved at skrive "reklame" i opslaget. Det gælder også, hvis en sådan aftale omfatter influentens deltagelse i og omtale af virksomhedens events.

Selvom virksomheden ikke har indgået en egentlig aftale med en influent om omtale af virksomheden eller virksomhedens produkter, kan der imidlertid stadig godt foreligge en kommerciel hensigt fra virksomheden bag influentens omtale, hvilket medfører, at den kommercielle hensigt skal fremgå tydeligt af omtalen.

Hvis en virksomhed inviterer en influent (som virksomheden ikke har en egentlig aftale med, jf. ovenfor) med til et event i forbindelse med lanceringen af f.eks. et nyt produkt, vil det typisk være fordi, virksomheden håber på, at influenten omtaler eventen og dermed også virksomheden og produktet (og helst positivt). I forhold til sådanne invitationer har Forbrugerombudsmanden nu præciseret, at hvis virksomheder i forbindelse med sådanne events forærer influenterne noget, eksempelvis en goodiebag, en middag eller et produkt, så skal det fremgå tydeligt af influentens omtale af eventen eller virksomheden/produkterne, hvad influenten har modtaget fra virksomheden.

Ny engelsk reklamemarkering

Forbrugerombudsmanden har som noget nyt også oplyst, at hvis et reklameopslag er rettet mod personer, der forstår engelsk, vi det være tilstrækkeligt til at overholde reglerne om skjult reklame, hvis opslaget er tydeligt markeret med "Advertisement" eller "Commercial Promotion". Hvis opslaget er på dansk, skal markeringen dog også være på dansk.

Fortsat stor fokus på skjult reklame

Forbrugerombudsmanden har fortsat stor fokus på forbuddet mod skjult reklame. Forbrugerombudsmanden har således for nylig bl.a. indskærpet over for to større mediehuse, at reklamer på deres hjemmesider overtrådte reglerne om skjult reklame. Se nyhed fra Forbrugerombudsmanden

Vil du vide mere?

Se Forbrugerombudsmandens nye budskaber om skjult reklame

Hvis du vil vide mere om reglerne om skjult reklame, herunder i forbindelse med brug af medarbejdere, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret