Lovforslag om forsøgsordsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet

Sundhedsministeren har fremsat et nyt lovforslag L 64 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, der indfører en treårig forsøgsordning for risikodeling i medicintilskudssystemet.

Lovforslaget søger at styrke patienters adgang til tilskud til receptpligtige lægemidler, herunder hurtigere og nemmere adgang til nye innovative lægemidler. Lovforslaget forventes at være til gavn for Life Sci-ence sektoren ved at muliggøre generelt klausuleret tilskud til lægemidler, der ikke møder betingelserne på nuværende tidspunkt.

Under forsøgsordningen vil Lægemiddelstyrelsen kunne give generelt klausuleret tilskud til lægemidler på vilkår om, at det farmaceutiske selskab skal dele risikoen. Sundhedsvæsenet vil dække udgifterne til tilskud til et bestemt antal patienter, som opfylder kravene for tilskud og hvor behandlingsværdien er forholdsmæssig med omkostningerne. Producenten skal dække regionernes udgifter til tilskud til det antal patienter, der overstiger målpopulationen.

Forsøgsordningen vil omfatte to lægemidler, der udvælges blandt de ansøgninger som Lægemiddelstyrelsen modtager indenfor en ansøgningsfrist. Lovforslaget førstebehandles den 9. oktober 2018. Hvis den vedtages, forventes loven at træde i kraft 1. januar 2019.

En tidligere udgave af denne nyhed er oprindelig offentliggjort af de samme forfattere i september 2018 udgaven af "Practical Law – Life Sciences" (Thomson Reuters).