Novo Nordisk taber appelsag om ulovlig lægemiddelreklame

Østre landsret fastholdt ved kendelse af 29. august 2018, at Novo Nordisk havde overtrådt lægemiddellovens forbud mod markedsføring af receptpligtige lægemidler.

Overtrædelsen bestod i, at Novo Nordisk havde udsendt en pressemeddelelse vedrørende diabetesmidlet Tresiba, som ikke havde videnskabelig basis i det underliggende studie, og at pressemeddelelsen derfor indeholdte vildledende og misvisende information. Pressemeddelelsen faldt således ikke under undtagelsen i reklamebekendtgørelsens § 2, nr. 7. I stedet blev pressemeddelelsen anset for ulovlig reklame for et receptpligtigt lægemiddel.

Landsretten stadfæstede det forbud som var blevet nedlagt af Sø- og Handelsretten, og retten lagde således ikke vægt på, at Novo Nordisk allerede under sagen ved Sø- og Handelsretten havde erklæret, at de ville undlade at bruge pressemeddelelsen.

Landsrettens afgørelse er ikke trykt.

Du kan læse vores tidligere bragte artikel om Sø- og Handelsrettens afgørelse:
"Pressemeddelelse fra Novo Nordisk udgjorde ulovlig reklame"

En tidligere udgave af denne nyhed er oprindelig offentliggjort af de samme forfattere i september 2018 udgaven af "Practical Law – Life Sciences" (Thomson Reuters).