Online workshop om elektronisk produktinformation til lægemidler i EU

EMA, HMA og EU-kommissionen afholder på torsdag, den 28. november 2018 en online workshop vedrørende elektronisk produktinformation (ePI) til lægemidler i EU. Produktinformation (PI) inkluderer lægemidlets indlægsseddel og produktresumé (SmPC).

Workshoppen vil være en platform for relevante interessenter til at diskutere muligheder, behov og bekymringer i forhold til implementering af ePI i EU, og parterne skal forsøge at blive enige om fælles principper for implementeringen af ePI i EU.

Input fra workshoppen vil blive inkluderet i processen for udarbejdelse af principper for brug af ePI. Udkast til principper for ePI vil i januar 2019 blive sendt i høring for en seks måneders periode.

Workshoppen, der kan tilgås uden registrering og kodeord, vil blive live-streamet her.

Pressemeddelelsen fra EMA kan læses her.

Seneste nyt om Life Science

Life Science