Er jeres markedsføring af fødevarer lovlig?

Ifølge regeringens udspil til et nyt fødevareforlig, der har opbakning fra samtlige af Folketingets partier, skal Fødevarestyrelsen være mere proaktiv i forbindelse med håndhævelse af reglerne om markedsføring af fødevarer.

Dette vil bl.a. ske ved, at Styrelsen skal blande sig direkte i debatter om fødevarer, sundhed og ernæring på de sociale medier. Allerede i begyndelsen af november var Fødevarestyrelsen i aktion og advarede på styrelsens Facebook side mod en særlig kur anbefalet af bloggeren Fie Laursen
Læs mere her

Af regeringens udspil fremgår desuden, at de fødevarevirksomheder, der bevidst forsøger at vildlede forbrugerne, vil blive udsat for flere kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Hvis styrelsen i forbindelse med et sådan besøg bliver opmærksom på, at der anvendes ulovlig markedsføring, vil virksomheden blive pålagt at ophøre med at gøre brug heraf, og virksomheden kan blive pålagt en bøde. Det skete eksempelvis i oktober, hvor Danæg af Fødevarestyrelsen blev pålagt at ophøre med at markedsføre sine "Fitnessæg" ved brug af bl.a. udsagn om, at æggenes protein "hjælper kroppen med at bekæmpe infektioner". Udsagnet udgør nemlig en ikke-godkendt sundhedsanprisning. Danæg blev samtidig pålagt en bøde på 20.000 kr.
Se Fødevarestyrelsens offentligt tilgængelige kontrolrapport

Sagen om Danægs "Fitnessæg" fik en masse omtale i medierne, der i øjeblikket har øget fokus på fødevirksomheders markedsføring, herunder brugen af sundheds- og ernæringsanprisninger.

Markedsføring af fødevarer må generelt ikke være vildledende, og når det gælder markedsføring af fødevarer ved brug af anprisninger om sundhed og ernæring, gælder der helt særlige regler som meget kort forklaret nedenfor.

Generelt om brug af sundheds- og ernæringsanprisninger


Sundhedsanprisninger

En sundhedsanprisning er enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er en sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele, og sundhed.

En sundhedsanprisning kan kun lovligt anvendes, hvis den er godkendt.
Følgende sundhedsanprisning er f.eks. godkendt: "Linolsyre bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet".

Herudover skal de specifikke betingelser, som er knyttet op til den konkrete godkendte sundhedsanprisning være opfyldt. For sundhedsanprisningen "Linolsyre bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet" skal følgende således være opfyldt: "Anprisningen må kun anvendes for fødevarer, der giver et indtag på mindst 1,5 g linolsyre (LA) pr. 100 g og pr. 100 kcal. Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 10 g LA".

Endvidere skal også de generelle principper for anvendelse af sundheds- og ernæringsanprisninger være opfyldt, hvorfor udsagnet bl.a. ikke må ikke være usandt, tvetydigt eller vildledende.

Desuden skal også de supplerende mærkningskrav - der gælder, så snart man anvender sundhedsanprisninger - opfyldes. Det vil sige, at man f.eks. skal afgive en erklæring om betydningen af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.

Uspecifikke generelle sundhedsanprisninger som f.eks. "Godt for hjertet" kan anvendes, hvis der tilknyttes en beslægtet specifik godkendt sundhedsanprisning. For "Godt for hjertet" kunne det være den specifikke godkendte sundhedsanprisning "EPA og DHA bidrager til en normal hjertefunktion".

Sundhedsanprisninger vedr. sygdomme
Markedsføring af fødevarer må ikke hverken direkte eller indirekte tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling eller helbredelse af sygdomme. Eksempelvis er en henvisning til at en fødevare kan "reducere risiko for sygdom" forbudt, da det indikerer, at man ved indtagelse af fødevaren kan forebygge sygdom.

Det er dog tilladt at anvende godkendte sundhedsanprisninger, som henviser til at en fødevare kan reducere en risikofaktor for udvikling af sygdom. F.eks. "Beta-glucan fra byg har vist sig at sænke/reducere kolesterolindholdet i blodet. Et højt kolesteroltal er en risikofaktor i forhold til udvikling af koronar hjertesygdom".

Ernæringsanprisninger
En ernæringsanprisning er en anprisning, der indikerer, at en fødevare har særlige gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af et konkret indhold/fravær af energi, næringsstoffer eller andre stoffer. Det er f.eks. anprisninger som "sukkerfri" eller "højt fiberindhold".

Ved brug af ernæringsanprisninger skal en række specifikke betingelser overholdes, herunder f.eks. at en fødevare, der anprises for at have et højt indhold af vitaminer og/eller mineraler, kun må anvendes, hvis fødevaren indeholder mindst det dobbelte af mængden af "[NAVN PÅ VITAMIN] og/eller [NAVN PÅ MINERAL] kilde".

Ligesom ved brug af sundhedsanprisninger skal man også ved brug af ernæringsanprisninger overholde dels de ovennævnte generelle principper for anvendelse af sundheds- og ernæringsanprisninger samt tjekke, om der for brug af den konkrete ernæringsanprisning gælder supplerende mærkningskrav.

Det bemærkes, at det ikke er lovligt at anvende uspecifikke ernæringsanprisninger, som f.eks. "indeholder vitaminer og mineraler" eller "højt indhold af næringsstoffer".

Vil du vide mere?

Hvis man som fødevarevirksomhed ønsker at gøre brug af sundheds- og ernæringsanprisninger i sin markedsføring, bør man altid sikre sig, at man overholder reglerne om brug heraf.

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret