Standardgarantitekster for AB18, ABT18 og AB Forenklet er netop offentliggjort

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har netop udgivet diverse standardgarantitekster, der kan anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler, hvor en entreprenør eller bygherre skal stille sikkerhed for deres opfyldelse af forpligtelser.

Entreprenørgarantier, bygherregarantier samt garantier ved forudbetaling af leverancer er garantier der sædvanligvis stilles, når der mellem byggeriets parter er aftalt anvendelse af AB-reglerne. Dette var både tilfældet under A92 og ABT93, men er også overdraget til at gælde under de nye AB-regler.

I samarbejde med Finans Danmark, Forsikring & Pension samt Danske Advokater har AB-udvalget netop offentliggjort diverse standardgarantitekster, der kan anvendes i tilfælde hvor entreprenøren eller bygherren netop skal stille en af disse førnævnte garantier i henhold til AB18, ABT18 eller AB Forenklet.

Standardgarantiteksten findes her og regulerer overordnet vilkårene for (i) udbetaling under garantien (ii) nedskrivning og ophør af garantien samt (iii) hvordan eventuelle tvister omkring garantien skal afgøres. Garantiteksterne varierer alt efter om der er tale om totalentreprise (ABT18), hoved- eller fagentreprise (AB18) eller en mere forenklet entreprise (AB Forenklet).

Plesners entrepriseteam har fulgt udviklingen af de nye AB-regler tæt og har blandt andet udgivet diverse Insights omkring de nye regler, se AB18- det første overblik, ABR18 - de væsentligste ændringer og ABT18 - de væsentligste ændringer. Til trods for at de nye AB-regler først træder i kraft den 1. januar 2019, har teamet allerede rådgivet flere klienter omkring opdatering af deres entreprisebetingelser i overensstemmelse med de nye AB-regler. Skulle der derfor være et behov for en sådan opdatering, eller spørgsmål hertil, står vi selvfølgelig til rådighed. 

 

Seneste nyt om Entreprise

Entreprise