Nye domme om pligttekster: Store bøder for at overtræde markedsføringsloven

Højesteret afsagde den 9. januar 2019 dom i to principielle sager om pligttekster i forbindelse med kreditaftaler. To bilimportører fik forhøjet deres bøder for utilstrækkelig fremhævelse af pligtteksterne, hvilket var i strid med markedsføringsloven.

Ifølge markedsføringslovens § 18 skal kreditgiver i forbindelse med sin markedsføring af en kreditaftale angive en række forskellige kreditoplysninger (pligttekster), hvis kreditgiver i sin markedsføring angiver f.eks. en månedlig ydelse. Disse kreditoplysninger skal desuden gives på en "klar, kort og fremtrædende måde" ved hjælp af et repræsentativt eksempel.

Sagen for Højesteret angik, om to bilimportører (af Citroën og Toyota) i forbindelse med deres markedsføring - i trykte medier såvel som på internettet - af billån havde angivet kreditoplysningerne på en "fremtrædende måde". Der var enighed om, at indholdet af de oplyste kreditoplysninger var i overensstemmelse med markedsføringsloven, og at kreditoplysningerne fremgik "klart og kort".

I Citroëns to annoncer var kreditoplysningerne angivet lige under den månedlige ydelse med sort skrift på en grøn baggrund, henholdsvis med sort skrift på en hvid baggrund. I Toyotas annonce var kreditoplysningerne angivet nederst i annoncen under en linje med hvid skrift på rød baggrund.

De omhandlede annoncer kan ses her:

Citroën - annonce 1
bilannonce

Citroën - annonce 2
bilannonce

Toyota - annonce
bilannonce

Højesteret fastslog i begge sager - ligesom Østre Landsret - at kreditoplysningerne i annoncerne efter en samlet vurdering af det visuelle udtryk ikke var angivet "på en fremtrædende måde". Ved vurderingen heraf blev der lagt vægt på kreditoplysningernes placering og den anvendte skriftstørrelse set i forhold til annoncernes øvrige tekst.Teksten med kreditoplysningerne må ifølge Højesteret ikke være for lille eller for svær at læse set i forhold til anden tekst i annoncen, ligesom kreditoplysningerne og det repræsentative eksempel skal skille sig ud.

Østre Landsret havde idømt Citroën og Toyota en bøde hver på 50.000 kr. svarende til ca. halvdelen af Citroëns og Toyotas markedsføringsomkostninger. Det var en væsentlig nedsættelse af de af byretten idømte bøder på 96.000 kr. til Citroën og 140.000 kr. til Toyota.

Højesteret forhøjede imidlertid de af landsretten idømte bøder til både Citroën og Toyota ganske betragteligt, på trods af at selve indholdet af de oplyste kreditoplysninger var i overensstemmelse med markedsføringsloven, og at kreditoplysningerne fremgik "klart og kort", men blot ikke "på en fremtrædende måde".

Højesteret idømte således Citroën en bøde på 250.000 kr. og Toyota en bøde på 190.000 kr. I begge sager blev bøderne af Højesteret fastsat til det dobbelte af Citroëns og Toyotas markedsføringsomkostninger. Citroën fik endvidere forhøjet sin bøde under hensyn til, at Citroën i 2015 havde vedtaget en bøde på 100.000 kr. for en tilsvarende overtrædelse. Ved udmålingen af bøden lagde Højesteret vægt på den betydelige udbredelse af reklamerne, og på at der var tale om overtrædelser begået af større erhvervsvirksomheder.

Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed bedst sikrer sig at overholde markedsføringsloven.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret