Opsigtsvækkende afgørelse om McDonald's BIG MAC varemærke

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) har for nyligt afsagt en opsigtsvækkende afgørelse om ophævelse af McDonald's EU-varemærke til kædens berømte burger BIG MAC. Afgørelsen viser, at det er vigtigt, at alle virksomheder - selv de store og velkendte - sikrer sig dokumentation for brug af deres varemærker.

Sagen kort fortalt

McDonald's har siden 1998 været indehaver af EU-varemærket BIG MAC registreret i bl.a. fødevare-klasserne 29 og 30. I 2017 indgav den irske fastfoodkæde Supermac's imidlertid en anmodning om ophævelse af varemærket til EUIPO, fordi McDonald's angiveligt ikke havde opfyldt sin brugspligt, dvs. ikke havde gjort brug af varemærket for de pågældende varer de seneste fem år.

McDonald's forsøgte at bevise over for EUIPO, at der var gjort brug af varemærket ved at fremlægge følgende:

  • 3 erklæringer underskrevet af McDonald's repræsentanter fra Tyskland, Frankrig og UK, hvori det blev beskrevet, at der havde været omfattende salg af BIG MAC burgere i perioden mellem 2011 og 2016.
  • Brochurer og udskrifter af markedsføringsmateriale vedrørende BIG MAC burgere på fransk, tysk og engelsk samt emballage til BIG MAC burgere for perioden mellem 2011 og 2016.
  • Udskrifter af en lang række af McDonald's europæiske hjemmesider for perioden fra den 7. januar 2014 til den 3. oktober 2016.
  • Udskrift af en Wikipedia-side vedrørende BIG MAC burgeren.

EUIPO mente dog ikke, at McDonald's dokumentation var tilstrækkelig til at bevise, at der var gjort brug af varemærket, og ophævede derfor varemærkeregistreringen.

EUIPO fandt blandt andet, at erklæringerne fra McDonald's egne repræsentanter var af begrænset bevismæssig betydning, da erklæringerne kunne være påvirket af McDonald's interesser i sagen, og at markedsføringsmaterialet og emballagerne påført varemærket ikke var bevis for, at produkter under varemærket reelt var blevet udbudt til salg.

Læs EUIPOs afgørelse

Reglerne om brugspligt

McDonald's havde ikke dokumenteret at have opfyldt sin såkaldte "brugspligt". Brugspligten er udtryk for et såkaldt "use it or lose it"-princip og medfører, at et varemærke kan fortabes eller erklæres ugyldigt, hvis der ikke gøres brug af det. Manglende brug af et varemærke kan altså have indgribende konsekvenser for en varemærkeindehaver.

Kan alle nu bruge BIG MAC som varemærke?

Man kunne fristes til at tro, at EUIPOs afgørelse betyder, at alle nu kan sælge burgere under navnet BIG MAC. Dette er dog ikke tilfældet. For det første vil McDonald's kunne appellere EUIPOs afgørelse. For det andet er McDonald's indehaver af et andet registeret EU-varemærke og flere registrerede nationale varemærker (f.eks. i Danmark) vedrørende BIG MAC.

Sagens betydning

Afgørelsen fra EUIPO viser dog, at det er vigtigt for enhver varemærkeindehaver - uanset hvor velkendt et varemærke man end måtte være - at være opmærksom på kravene til dokumentation for at opfylde sin brugspligt.

Sagen viser også, at EUIPO ikke tager hensyn til andet end de beviser, der bliver forelagt myndigheden, samt at beviserne skal være objektive og ikke alene omhandle subjektive beviser såsom erklæringer fra medarbejdere. Er man som varemærkeindehaver ikke i stand til at føre sådanne beviser, er der risiko for, at ens varemærke vil blive ophævet på grund af manglende brug.

Samlet set er det en god idé løbende at gemme dokumentation for salg af produkter under ens varemærke, markedsføringsmateriale, emballager m.v. som kan bevise, at man har gjort brug af sit varemærke.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret