EU-Kommissionens implementeringsplan for de nye forordninger om medicinsk udstyr

I forbindelse med implementeringen af de to nye forordninger om medicinsk udstyr ((EU) 2017/745) og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik ((EU) 2017/746), som træder i kraft i henholdsvis 2020 og 2022, har EU-kommissionen offentliggjort en implementeringsplan.

Klik her for at se den nye forordning om medicinsk udstyr: ((EU) 2017/745) og den nye forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik: ((EU) 2017/746).

Planen indeholder en liste over væsentlige handlinger og initiativer, som EU-Kommissionen skal foretage, samt en oversigt over forventede tidshorisonter og den aktuelle status på de forskellige skridt i processen. Implementeringsplanen opdateres hvert kvartal. Den seneste udgave af implementeringsplanen kan findes her

EU-Kommissionen har ligeledes offentliggjort en række faktablade vedrørende forordningerne, som kan downloades her

For nærmere detaljer om EU-Kommissionens og de nationale kompetente myndigheders forventede initiativer i perioden indtil de nye forordninger træder i kraft, kan vi henvise til MDR/IVDR vejviseren, som Kommissionen har udarbejdet sammen med "the Competent Authorities for Medical Devices project" (CAMD).
Du kan hente vejviseren her

Seneste nyt om Life Science

Life Science