Bank & Finans Q&A: Equity Cures - Sponsors ret til at redde seniorgælden med ny kapital

Dette Bank & Finans Q&A sætter fokus på brugen af equity cures i låneaftaler. Bestemmelser om equity cure giver anledning til en række centrale spørgsmål, som ofte er genstand for indgående kommerciel forhandling.

Princippet i en equity cure er en ret (men ikke nogen pligt) for låntager, eller rettere låntagers finansielle sponsor, til at indskyde ny kapital med henblik på at afhjælpe en misligholdelse af finansielle covenants i låneaftalen. Bestemmelser om equity cure er blevet et standard element i akkvisitions- og anden lånefinansiering.

For låntager/sponsor har en equity cure flere fordele. Ved misligholdelse af finansielle covenants kan sponsor med en equity cure afværge en potentiel acceleration af seniorgælden og dermed få mulighed for at evaluere, hvordan sponsor ønsker at håndtere det underpræsterende porteføljeselskab. Låntager/sponsor undgår desuden at blive tvunget til at sætte sig ved forhandlingsbordet med de långivende banker med henblik på en waiver af misligholdelsen samt eventuelt genforhandling af andre lånevilkår. Dette kan spare låntager/sponsor for både tid og omkostninger, herunder fees til de långivende banker.

For de långivende banker er det som udgangspunkt positivt, hvis sponsor tilfører ny kapital til låntager. Brugen af equity cures kan dog i visse tilfælde også udgøre en potentiel risiko. Særligt kan de långivende banker have behov for at sikre, at equity cures ikke kan anvendes til at "maskere" mere generelle og vedvarende problemer i låntagers virksomhed.

Plesners Bank & Finans team diskuterer i dette Q&A en række centrale spørgsmål om brugen af equity cures i låneaftaler. Alle er meget velkomne til at kontakte os, hvis I har yderligere spørgsmål eller har brug for rådgivning.

Læs: "Bank & Finans Q&A: Equity Cures - Sponsors ret til at redde seniorgælden med ny kapital"