No-deal Brexit: EU-varemærker og -designs er beskyttet i UK

"Brexit Day" den 29. marts 2019 nærmer sig hastigt. Med skiftende politiske meldinger på ugentlig basis kan der hos indehavere af EU-varemærker og EU-designrettigheder være berettiget tvivl om, hvorvidt deres rettigheder vil være gældende i Storbritannien efter en mulig No-deal Brexit. Der er sågar tvivl om, hvorvidt datoen for Brexit måske udskydes.

Det hidtil udmeldte om retsstillingen i tilfælde af No-deal Brexit gælder fortsat (se mere herom her).

Storbritanniens parlament har vedtaget en lov, der træder i kraft den 29. marts 2019, hvis der en No-deal Brexit. Loven medfører, at registrerede EU-varemærker og -designs automatisk vil "klones" i det britiske rettighedsregister i tilfælde af en No-deal Brexit den 29. marts 2019. "Kloningen" sker uden beregning for indehaveren og uden tab af dækningsomfang. Indehaveren skal ikke foretage sig noget i den forbindelse. Den klonede rettighed vil beholde sit EU-registreringsnummer, men vil få tilføjet identifikationsnummeret "UK009". Ansøgnings-, prioritets- og fornyelsesdatoer vil være de samme. Rettigheden vil således fortsat kunne håndhæves i Storbritannien.

Såfremt man under særlige omstændigheder ikke ønsker sin rettighed klonet, eksempelvis fordi man allerede har en identisk registrering eller en sameksistensaftale med en tredjepart, skal der gives særskilt besked til myndigheden.

Den oprindelige EU-registrering fortsætter med at være gyldig i de øvrige 27 EU-lande.

Kloningen gælder kun for registrerede rettigheder. Hvad angår verserende EU-varemærke- og designansøgninger, vil disse skulle ansøges særskilt i Storbritannien, hvis man ønsker tilsvarende rettigheder der. Hvis der indgives en ansøgning inden for 9 måneder efter Brexit (dvs. senest 29. december 2019), vil rettigheden mod betaling af ansøgningsgebyr blive oprettet i det britiske rettighedsregister med samme ansøgnings- og prioritetsdatoer som den oprindelige EU-ansøgning.

Se links til de relevante beslutningsakter om varemærker og designs

Læs mere om Plesners Brexit Task Force og andre nyheder om Brexit

Seneste nyt om Brexit