Øget risiko for ansvar forbundet med datterselskabers overtrædelser af konkurrencereglerne

En ny dom fra EU-Domstolen medfører en øget risiko for, at selskaber kan blive holdt erstatningsansvarlige for deres datterselskabers overtrædelser af konkurrencereglerne.

Erstatningsansvar ved videreførelse af opløste datterselskabers aktiviteter

Dommen vedrørte konkret en situation, hvor nogle selskaber, der havde deltaget i et kartel i strid med EU-konkurrencereglerne, var blevet frivilligt likvideret af deres moderselskaber, der havde overtaget og videreført datterselskabernes aktiviteter.

Dommen fastslår, at et moderselskab i den situation kan blive holdt erstatningsansvarligt for det ophørte datterselskabs karteldeltagelse, selvom moderselskabet ikke selv har deltaget i eller været vidende om overtrædelsen.

Det gælder, uanset om moderselskabet ejede datterselskabet på tidspunktet for overtrædelsen eller først erhvervede det efterfølgende.

Erstatningsansvar i andre situationer

Derudover indeholder dommen nogle mere generelle betragtninger, der måske kan fortolkes således, at der gælder samme betingelser for erstatningsansvar for overtrædelser af EU-konkurrencereglerne, som der gælder for bødeansvar.

I henhold til EU-praksis kan Europa-Kommissionen pålægge et moderselskab bødeansvar for et datterselskabs overtrædelse af EU-konkurrencereglerne, alene fordi moderselskabet har udøvet såkaldt "bestemmende indflydelse" over datterselskabet. Det formodes at være tilfældet, hvis moderselskabet direkte eller indirekte ejer (næsten) alle aktierne eller kontrollerer (næsten) alle stemmerettighederne i datterselskabet, og formodningen er i praksis nærmest umulig at afkræfte. Dermed kan et moderselskab blive pålagt bødeansvar, selvom moderselskabet ikke har været vidende om datterselskabets overtrædelse, og selvom moderselskabet rent faktisk ikke har udøvet indflydelse over datterselskabet.

Dommen kan betyde, at moderselskaber fremover kan blive holdt erstatningsansvarlige for deres datterselskabers overtrædelser af EU-konkurrencereglerne under samme omstændigheder.

Det vil formodentligt ikke kun gælde i situationer som i den underliggende sag, hvor moderselskabet har overtaget og fortsat datterselskabets aktiviteter efter en frivillig likvidation, men eksempelvis også hvor datterselskabet fortsat eksisterer. Det vil formentlig også gælde, hvor datterselskabets aktiviteter er blevet afviklet eller overført til en tredjemand efter en konkurs.

EU-dommens konsekvenser for virksomheder

Dommen medfører en øget risiko for, at selskaber kan blive holdt erstatningsansvarlige for deres datterselskabers overtrædelser af konkurrencereglerne.

Det kan blandt andet være relevant for selskaber, der i forbindelse med omstruktureringer overvejer at likvidere et datterselskab og selv fortsætte datterselskabets aktiviteter.

Derudover kan det give selskaber anledning til generelt at øge fokus og arbejde på at sikre effektiv overholdelse af konkurrencereglerne i deres datterselskaber, herunder gennem effektive compliance-programmer til forebyggelse og monitorering af mulige overtrædelser.

Læs EU-Domstolens dom af 14. marts 2019

Læs Plesners tidligere Insight om en relateret udvikling i forhold til risikoen for bødeansvar for datterselskabers overtrædelser af konkurrencereglerne:
"Øget risiko for ansvar forbundet med datterselskabers overtrædelser af konkurrencereglerne"

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret