Uanmodede henvendelser - en status

Både i medierne og hos Forbrugerombudsmanden har der i første halvår af 2019 været stor fokus på uanmodede henvendelser med henblik på markedsføring. Her er et overblik over den seneste praksis og udvikling på området.

Uanmodede telefoniske henvendelser

Efter forbrugeraftalelovens § 4 må en erhvervsdrivende ikke rette telefonisk henvendelse til en forbruger uden forudgående samtykke. Overtrædelse af forbuddet mod telefonsalg kan straffes med bøde.

Mange oplever imidlertid at blive generet af telefonsælgere og på baggrund af 160 klager fra forbrugere valgte Forbrugerombudsmanden i foråret at politianmelde landets største teleselskaber og flere energiselskaber for ulovligt telefonsalg i strid med forbrugeraftaleloven (se her).

Forbrugerombudsmanden politianmeldte samtidig en række leadvirksomheder for at have medvirket til overtrædelserne ved at have videresolgt såkaldte "leads" til selskaberne om, at forbrugerne skulle have givet et gyldigt samtykke til at blive kontaktet telefonisk. Ifølge virksomhederne havde forbrugerne i langt de fleste tilfælde givet samtykke til at blive kontaktet i forbindelse med, at forbrugerne havde deltaget i konkurrencer på internettet. Dette blev imidlertid afvist af forbrugerne.

Tre af teleselskaberne valgte at erkende overtrædelserne og vedtog bøder på henholdsvis 225.000 kr. (for ét eller flere opkald til 22 forbrugere), 250.000 kr. (for ét eller flere opkald til 25 forbrugere) og 400.000 kr. (for ét eller flere opkald til 50 forbrugere), mens sagen kører videre i forhold til de øvrige virksomheder.

Sagen fik en del omtale i medierne (se f.eks. her), som benyttede lejligheden til at sætte fokus på telefonsælgere og deres metoder (se f.eks. her).

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er et stort antal klager og overtrædelser af forbuddet mod telefonsalg, som kan føre til politianmeldelse. Forbrugerombudsmanden politianmelder også virksomheder på baggrund af relativt få (5-10) klager og overtrædelser.

Det er således særdeles vigtigt, at man som virksomhed har fået indhentet det fornødne samtykke, før der rettes telefonisk henvendelse til forbrugere med henblik på markedsføring - og at man kan dokumentere, at det er tilfældet. Dette gælder også virksomheder, der benytter andre virksomheder til indsamling af leads.

Forbrugeraftalelovens forbud mod uanmodede telefoniske henvendelser indeholder en række undtagelser i forhold til bl.a. tegning af abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter og formidling af forsikringsaftaler. Der kan dog være ændringer på vej. Dansk Folkeparti har således i begyndelsen af maj fremsat et forslag til folketingsbeslutning om ændring af forbrugeraftaleloven. Hvis forslaget bliver vedtaget, vil Folketinget pålægge regeringen at fremsætte et lovforslag om at ændre forbrugeraftaleloven, således at undtagelserne fra lovens forbud mod uanmodede henvendelser bortfalder.

Uanmodede elektroniske henvendelser

Ifølge markedsføringslovens § 10 må en erhvervsdrivende heller ikke uden forudgående samtykke rette henvendelse til nogen ved brug af email eller anden elektronisk post med henblik på markedsføring (det såkaldte spamforbud).

I december 2018 udsendte Forbrugerombudsmanden en opdateret version af Forbrugerombudsmandens såkaldte spamvejledning (se her).

Som led i sin håndhævelse af spamforbuddet har Forbrugerombudsmanden i øjeblikket fokus på markedsføring via såkaldte affiliate-netværk (se her). Affiliate markedsføring foregår normalt ved, at en virksomhed (annoncøren) via et bureau indgår aftale med et affiliate-netværk om emailmarkedsføring af annoncøren. Affiliate-netværket retter herefter henvendelse til sine affiliate-partnere. Disse partnere kan varetage forskellige funktioner så som at indhente samtykker fra forbrugerne (typisk via online konkurrencer) eller at stille det domæne til rådighed, som benyttes til at udsende emails (læs mere her). 

I februar 2019 indskærpede Forbrugerombudsmanden reglerne om uanmodede henvendelser over for en bank, som havde benyttet affiliate netværk til at udsende markedsføring til en række modtagere uden at banken kunne dokumentere, at modtagerne havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra banken (se her).

Forbrugerombudsmanden har i maj 2019 endvidere afsluttet en række sager på baggrund af i alt 905 klager med at indskærpe reglerne over for en række virksomheder og affiliate-netværk. Forbrugerombudsmanden varslede dog samtidig, at nye overtrædelser vil blive mødt med politianmeldelser. Forbrugerombudsmanden understregede endvidere, at alle der har medvirket til at udsende spam via affiliate-netværket vil blive inddraget i disse sager, dvs. både den annoncerende virksomhed, affiliate-netværket og netværkets partnere.

I en anden sag, der blev rejst på baggrund af klager til Forbrugerombudsmanden, har Københavns Byret i marts 2019 idømt en kursusvirksomhed en bøde på 800.000 kr. for at have udsendt mere end 38.500 emails med markedsføring uden at have det fornødne samtykke (se her). Sagen blev afgjort med en såkaldt udeblivelsesdom, da kursusvirksomheden, som gik konkurs i 2017, udeblev fra hovedforhandlingen.

Markedsføringslovens forbud mod spam indeholder en undtagelse, hvorefter en erhvervsdrivende, der i forbindelse med et salg har modtaget en kundes emailadresse, på visse betingelser gerne må kontakte den tidligere kunde via email med markedsføring af den erhvervsdrivendes egne tilsvarende produkter. 

Forbrugerombudsmanden for nylig vurderet, at virksomheder, der ernærer sig ved formidling af varer eller tjenesteydelser på vegne af andre virksomheder (som f.eks. billetportaler, dealsites, hotelportaler, mv.) ikke kan benytte denne undtagelse, da de varer eller tjenesteydelser, som kunderne kan købe via formidleren, ikke er formidlerens "egne tilsvarende produkter" (se her).

Vil du vide mere?

Hvis man som erhvervsdrivende benytter telefonsælgere eller emailmarkedsføring, bør man altid sikre sig, at man har indhentet et gyldigt samtykke fra forbrugerne, og at man er i stand til at dokumentere, at det er tilfældet. 

Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret