Lægemiddelstyrelsen udsender ny quick-guide om tilknytning

Lægemiddelstyrelsen har udsendt en ny digital quick-guide, som skal gøre det lettere for sundhedspersoner at navigere rundt i og overholde tilknytningsreglerne.

Guiden skal bidrage til at sikre, at ansøgninger og anmeldelser vedrørende samarbejder mellem sundhedspersoner og lægemiddel- eller medicovirksomheder indleveres korrekt; når reglerne kræver det; og at ansøgninger og anmeldelser har det påkrævede indhold.

Ved at styrke gennemsigtigheden i forhold til sådanne samarbejder understøtter tilknytningsreglernes krav om ansøgnings- og anmeldelsespligt tilliden til, at sundhedspersoner med tilknytning til industrien ikke påvirkes af usaglige interesser i deres sundhedsfaglige virke.

Guiden kommer efter, at en stikprøvekontrol sidste år viste, at flere end hver tredje ikke overholder reglerne og er udviklet på baggrund af en evaluering af rammerne for samarbejdet mellem sundhedspersoner og virksomheder.

Den nye quick-guiden består helt lavpraktisk af en række spørgsmål med forskellige svarmuligheder som brugeren kan markere afhængig af hvilken type sundhedsperson, lægemiddelvirksomhed og tilknytning, der konkret er tale om. På baggrund af svarene giver guiden et svar på, om der skal ansøges om tilladelse til at være knyttet til virksomheden, eller om tilknytningen skal anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, samt hvilke elementer en sådan ansøgning/anmeldelse i givet fald skal indeholde.

Quick-guiden giver et praktisk anvendeligt indikation af, hvordan Lægemiddelstyrelsen formentlig vil kvalificere en given tilknytning- Den enkelte situation kan dog selvsagt forudsætte en konkret selvstændig vurdering af reglerne

Se den nye quick-guide

Seneste nyt om Life Science

Life Science