Ny metode for Medicinrådets vurdering af lægemidler og tilladt brug af ikke-publicerede data

Danske Regioners bestyrelse lægger efter et bestyrelsesmøde i går op til at ændre den metode, Medicinrådet vurderer lægemidler på samt at tillade brug af ikke-publicerede data ved vurdering af lægemidler. Ændringerne vil først blive endeligt vedtaget efter en høring hos de relevante interessenter. 

Ændringerne medfører som det første, at Medicinrådets vurdering af lægemidler fremover skal ske efter den såkaldte QALY-model, der måler lægemidlets effekt op mod prisen. Med den nye metode håber Danske Regioner at opnå større gennemsigtighed i Medicinrådets afgørelser. Den nye metode vil dog også medføre længere sagsbehandlingstid, der vil blive sat op fra 12 til 16 uger, idet QALY-modellen er mere kompliceret end den tidligere brugte model om merværdi.

Ændringerne vil som det andet medføre, at Medicinrådet fremover vil kunne bruge ikke-publicerede data ved vurdering af lægemidler. Muligheden for at inddrage ikke-publicerede data vil således også blive mulig ved Medicinrådets vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme.

Baggrund for ændringen

Medicinrådet blev evalueret tilbage i maj 2019, og konklusionen var, at Medicinrådet levede op til sine formål og respekterede de principper, som er udstukket af Danske Regioners bestyrelse og Folketinget. Rapporten konkluderede dog samtidig, at der var plads til forbedringer på en række områder.

Som opfølgning på evalueringen udvalgte Danske Regioners bestyrelse fem fokusområder for Medicinrådet fremadrettet; 1) ændrede sagsbehandlingstidsfrister, 2) prioritering af udarbejdelse af nye behandlingsvejledninger, 3) transparens om sagsbehandlingstiden, 4) brugen af ikke-publicerede data ved vurdering af sjældne sygdomme og 5) en kortlægning af fordele og ulemper ved at ændre opgørelsen af lægemidlers effekt fra merværdi til kvalitetsjusterede leveår (QALY).

De fem fokusområder blev sendt i høring hos de relevante interessenter, og høringssvarene blev diskuteret på gårsdagens bestyrelsesmøde, som resulterede i Danske Regioners udspil om ændring af vurderingen af lægemidler og tilladt brug af ikke-publicerede data. Danske Regioner kommenterer ikke direkte på de øvrige tre fokusområder, men påpeger alene, at det er vigtigt at prioritere arbejdet med behandlingsvejledninger.

Plesner følger Medicinrådets videre udvikling tæt og vil løbende komme med opdateringer på området.

Læs Plesners tidligere nyhed om evaluering af Medicinrådet.

Læs rapporten "Evaluering af Medicinrådet"

Seneste nyt om Life Science

Life Science