EU-Domstolen sætter Skattestyrelsen på plads: Moms på nedrivningsejendomme underkendt

EU-Domstolen har talt, og Skattestyrelsen kan ikke opretholde praksis om, at salg af en grund med en bygning skal anses for et momspligtigt salg af en byggegrund, alene fordi det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives for at muliggøre opførelse af nyt byggeri.

Forskellen mellem en bygning og en byggegrund er normalt til at få øje på. Alligevel har Vestre Landsret bedt EU-Domstolen om hjælp til at tage stilling til denne forskel, og den 4. september afsagde EU-Domstolen sin dom.

Det er momsloven og EU's momsregler, som er årsagen til den tvist, der verserer ved Vestre Landsret.

Efter momsloven skal der nemlig betales moms ved salg af en byggegrund, mens salg af en grund med en gammel bygning er momsfri. Hvis det fremgår af købsaftalen eller omstændighederne i øvrigt, at bygningen erhverves med henblik på, at den senere skal nedrives for at frembringe en byggegrund, er der efter Skattestyrelsens opfattelse tale om en byggegrund allerede på salgstidspunktet, hvorved salget er momspligtigt. Det gælder, selvom bygningen er intakt på salgstidspunktet, og nedrivningsarbejdet således ikke er påbegyndt.

Dette synspunkt må Skattestyrelsen nu opgive. EU-Domstolen har nemlig udtalt, at parternes hensigt med grunden og bygningen ikke kan tillægges betydning, hvis hensigten ikke har fundet udtryk i det, der faktisk er blevet leveret. Kun hvis sælgeren samlet set sælger en byggegrund, f.eks. i form af en grund med bygning samt en tilhørende nedrivningsydelse, skal salget behandles som et momspligtigt salg af en byggegrund.

Tilbagebetaling af moms

På baggrund af dommen vil en lang række virksomheder kunne søge om tilbagebetaling af moms, hvis de i medfør af styrelsens praksis har solgt en gammel bygning med moms. Efter vores vurdering skal dommen fortolkes som en ændring af dansk praksis, hvorfor tilbagebetaling bør kunne ske helt tilbage til 1. januar 2011, hvor momsloven gjorde salg af byggegrunde momspligtigt. I hvert fald kan der søges om tilbagebetaling for salg sket inden for de seneste tre år.

Dommen får navnlig betydning for developer-branchen, som siden byggeboomet tog fart efter finanskrisen, har opkøbt og udviklet gamle ejendomme for mange milliarder kroner.

Det er sælgeren af en gammel ejendom, som evt. kan søge moms tilbage fra Skattestyrelsen. Om køberen af ejendommen har krav på at få momsen tilbage fra sælgeren afhænger af, hvad parterne har aftalt.

Hvis et salg er sket til en køber, der har kunnet trække momsen fra, er der dog næppe nogen fordel ved at søge momsen tilbage, og fremadrettet skal man være opmærksom på, at parternes hensigt alene ikke sikrer momspligt. Sælgeren er ikke i forhold til Skattestyrelsen forpligtet til at anmode om tilbagebetaling af momsen.

Læs EU-dommen


Læs Plesners tidligere Insight om sagen:
"Skattestyrelsens praksis for moms på gamle bygninger sat under pres"

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter