Første fælles nordiske udbud om levering af lægemidler er nu gennemført

Amgros har i samspil med sin norske pendant gennemført det første fælles nordiske udbud om levering af lægemidler. 

Det fælles nordiske udbud omhandler aftaler med ni medicinalvirksomheder om levering af i alt otte lægemidler. Udbuddet er resultatet af aftalen om gennemførelse af fælles nordisk indkøb af medicin til offentlige hospitaler tilbage fra september 2018 mellem Amgros og de tilsvarende organisationer i Norge og Island, hvilket udmøntede sig i publicering det første fælles nordiske udbud i april 2019. Brugen af fælles nordiske udbud har til formål at gøre markedet for lægemidler i Danmark, Island og Norge mere attraktivt for leverandører af lægemidler til offentlige hospitaler samt at styrke indkøbsorganisationernes forhandlingsposition.

Amgros vil nu i samråd med de øvrige nordiske indkøbsvirksomheder evaluere det netop gennemførte udbud og på baggrund heraf tage stilling til, om der fremadrettet skal laves flere nordiske udbud. 

Seneste nyt om Life Science

Life Science