Københavns Kommune vedtager ny kommuneplan

Københavns Kommune har torsdag aften den 27. februar 2020 vedtaget Kommuneplan 2019. Plesner giver dig indsigt i de centrale nye bestemmelser i den nye kommuneplan for Københavns Kommune.

Københavns Kommune har den 27. februar 2020 vedtaget Kommuneplan 2019, efter at en supplerende høring vedrørende en række ændringsforslag blev afsluttet i januar 2020.

Kommuneplanen indeholder den politiske hovedstruktur og fastlægger de overordnede mål for byens udvikling. Herudover indeholder planen de specifikke retningslinjer og rammer for arealanvendelsen og lokalplanlægningen, der har betydning for ejendomsudviklerne og byens borgere.

Centralt blandt de nye retningslinjer er bl.a.:

Boligstørrelser

Kommuneplan 2019 medfører en lempelse af kravene til boligstørrelser i forhold til tidligere.

I den tidligere Kommuneplan 2015 skulle nye boliger være mindst 95 m2 bruttoetagereal i gennemsnit, dog således at op til 25 % af bruttoetagearealet kunne fritages fra beregningen af gennemsnittet. Ingen boliger måtte være mindre end 65 m2 bruttoetagereal (50 m2 i byudviklingsområder).

Det følger af de nye generelle bestemmelser for boligstørrelser, at nye boliger skal 50 % af etagearealet være mindst 95 m² bruttoetageareal i gennemsnit. De øvrige 50 % af etagearealet kan disponeres frit.

Derudover er der åbnet op for, at der i udpegede byudviklingsområder kan etableres boliger på ned til 40 m² bruttoetageareal. I øvrige dele af byen er mindsteboligstørrelsen 50 m².

Muligheden for at etablere mindre boliger er bl.a. begrundet i hensynet til at skabe plads til Københavns mange studerende, singler og ældre.

Herudover angiver kommuneplanen, at kommunen i arbejdet med at fremme flere små boliger vil lægge vægt på, at boligerne har en kvalitet, der bidrager til at udvikle den nye boligtype.

Resultaterne af muligheden for byggeri af boliger ned til 40 m² skal løbende evalueres frem mod Kommuneplan 2023.

Parkeringsnormer

Kommuneplan 2019 medfører en reducering af bilparkeringsnormerne med 30% med mulighed for at fastlægge krav om parkeringsdækning efter en konkret vurdering.

Kommuneplan 2019 fastlægger eksempelvis følgende normer for bilparkering til boliger:Herudover kan der i udpegede byudviklingsområder fastlægges krav om parkeringsdækning efter en konkret vurdering i lokalplan som sikrer et minimum af kørende adgang til området. Parkeringsnormen fastsættes på baggrund af ejendommens og områdets anvendelse, beliggenhed i byen herunder nærhed til kollektiv transport og cykelinfrastruktur mv.

Kommuneplan 2019 åbner desuden op for en forsøgsordning med etablering af helt eller delvist bilfrie byområder, hvor der bl.a. etableres ingen eller færre parkeringspladser, dog altid med begrænset antal pladser til afsætning og handicapparkering.

Læs mere om Kommuneplan 2019

Vi står klar til at hjælpe med dit projekt

I Kommuneplan 2019 vurderer Københavns Kommune, at der frem til 2031 vil blive behov for 4,2 mio. m2 nye boliger samt 2,4 mio. m2 nyt byggeri til erhverv. Med en forventet befolkningsvækst på 100.000 nye københavnere er der behov for 60.000 nye boliger frem mod 2031. Heraf skal 12.000 boliger være ungdomsboliger.

Hos Plesner har vi indgående kendskab til planlægningen i Københavns Kommune, og vi hjælper løbende vores klienter med at komme i mål med deres udviklingsprojekter og andre projekter, der påvirkes af den kommunale planlægning.

Tag derfor fat i vores specialister inden for fast ejendom, udvikling og planlægning, hvis du vil vide mere om, hvad den nye Kommuneplan 2019 åbner op for af muligheder for dig og dit projekt.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom