Vigtig afgørelse og vejledning om behandling af personoplysninger i en online kontekst

Datatilsynet har offentliggjort en ny afgørelse og vejledning om behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende, der samtidig har stor betydning for forståelsen af cookiereglerne.

Den nye afgørelse og vejledning fra Datatilsynet vedrører i udgangspunktet alene behandling af personoplysninger - da Datatilsynet ikke er den kompetente tilsynsmyndighed for de danske cookieregler. Alligevel er både afgørelsen og vejledningen dog vigtige for forståelsen af kravene til et gyldigt cookiesamtykke - samt også et gyldigt spamsamtykke efter markedsføringsloven - da der stilles samme krav til et cookiesamtykke som til et samtykke om behandling af personoplysninger.

Som virksomhed eller offentlig myndighed bør man derfor genbesøge sin nuværende samtykkeløsning for at sikre, at man er i stand til at 1) indhente gyldigt samtykke til at sætte cookies, samt 2) indhente gyldigt samtykke til den hertil forbundne eller efterfølgende behandling af personoplysninger (cookiedata), hvor man ikke har mulighed for at anvende et andet behandlingsgrundlag end samtykke.

Afgørelsen og vejledningen er udtryk for det meget tætte sammenspil, der er mellem cookiereglerne og persondatareglerne, hvor man næppe kan komme i berøring med cookiereglerne uden også at komme i berøring med persondatareglerne.

Abonnenter på Plesners videncenter LegalHub kan tilgå et webinar, der blev afholdt fredag den 21. februar 2020, om netop dette emne, og om hvordan man som hjemmesideejer praktisk bør forholde sig til den nye afgørelse og vejledning.

Se Webinaret på Plesner LegalHub

Seneste nyt om Persondata

Persondata