Apple får EUR 1,1 mia. i bøde for brud på konkurrenceregler

Den franske konkurrencemyndighed har ved afgørelse af 16. marts 2020 pålagt Apple en bøde på EUR 1,1 mia. for bl.a. at have (i) indgået aftale med sine to franske grossister om kunde- og produktallokering og (ii) begrænset Apple premium-forhandleres videresalgspriser. De to grossister blev pålagt bøder på hhv. EUR 76,1 mio. og EUR 62,9 mio. for at have accepteret og implementeret kunde- og produktallokeringsaftalen.

Afgørelsen

Sagen startede på baggrund af en klage fra en fransk Apple-forhandler, og i 2013 gennemførte konkurrencemyndigheden kontrolundersøgelser (dawn raids) af Apples franske hovedkontor og Apples to franske grossister.

På baggrund af undersøgelsen fandt konkurrencemyndigheden, at Apple havde anvendt en forretningspolitik, hvorefter Apple besluttede, hvilke kunder (forhandlere) hver af de to grossister måtte videresælge Apples produkter til, og hvor mange af hvert produkt grossisterne måtte sælge til hver kunde. Grossisterne blev anset for at have accepteret forretningspolitikken, fordi de havde implementeret Apples kunde- og produktallokeringer. På denne baggrund blev Apple og grossisterne anset for at have indgået i en konkurrencebegrænsende aftale om kunde- og produktallokering.

Konkurrencemyndigheden fandt endvidere, at Apple på forskellige måder havde begrænset deres premium-forhandleres muligheder for selvstændigt at fastsætte deres videresalgspriser med henblik på at få dem til at anvende samme priser som i Appels egne butikker (såkaldt "bindende videresalgspriser"). For det første markedsførte Apple sine egne butikkers priser - omtalt som "anbefalede priser" - over for slutkunder. For det andet indeholdt Apples forhandleraftaler bestemmelser, der forbød brug af Apples varemærker i forbindelse med kampanger, medmindre det skete ved brug af markedsføringsmateriale udarbejdet af Apple. For det tredje anvendte Apple et prismonitoreringssystem, der gjorde det muligt for Apple at straffe forhandlere, der afveg fra de anbefalede priser, herunder gennem begrænsning af leverancer. For det fjerde havde Apple fastsat forhandlernes indkøbspriser, så de kun tillod forhandlere meget små profitmarginer i forhold til de anbefalede priser, således at forhandlerne økonomisk set kun havde meget begrænset råderum til at tilbyde lavere priser.

I tillæg til overtrædelserne af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler havde Apple også overtrådt en særlig fransk regel, som forbyder misbrug af et økonomisk afhængighedsforhold, selvom der ikke foreligger en dominerende stilling. Det havde Apple blandt andet gjort gennem forskelsbehandling af forhandlere i forhold til Apples egne butikker, herunder i form af forsinkelse og afskæring af leverancer, og gennem anvendelse af uklare kommercielle vilkår, herunder vedrørende rabatter.

For de tre typer overtrædelser blev Apple pålagt en bøde på EUR 1,1 mia., hvilket er den største enkeltstående bøde fra de franske konkurrencemyndigheder nogensinde og én af de største på verdensplan. De to grossister blev for deres involvering i kunde- og produktallokeringsaftalen pålagt bøder på henholdsvis EUR 76,1 mio. og EUR 62,9 mio.

Apple og én af grossisterne har valgt at appellere afgørelsen.

Plesners bemærkninger

Afgørelsen er en påmindelse om, at konkurrencemyndighederne - ikke kun i Danmark, men også i resten af EU - fortsat har fokus på og slår hårdt ned på konkurrencebegrænsninger inden for distributionssystemer, herunder i form af kundeallokering og bindende videresalgspriser.

Særligt i forhold til spørgsmålet om bindende videresalgspriser er afgørelsen endvidere en påmindelse om risikoen for leverandører ved at overvåge sine distributørers priser og ved at blande sig i distributørernes markedsføringsmateriale. Derudover er det værd at bemærke, at markedsføring af vejledende priser og fastsættelse af priser, der kun tillader distributørerne en begrænset profitmargin, afhængig af omstændighederne kan anses for at udgøre eller være et element i anvendelse af bindende videresalgspriser.


Det er primært en risiko for leverandører, men afgørelsen bekræfter, at også distributører kan anses for at overtræde konkurrencereglerne, hvis de accepterer og implementerer en leverandørs konkurrencebegrænsende forretningspolitik.


Læs den franske konkurrencemyndigheds pressemeddelelse om afgørelsen