Skattestyrelsen offentliggør styresignal om moms på nedrivningsejendomme

Efter EU-Domstolens dom i KPC-sagen har Skattestyrelsen offentliggjort et styresignal om moms på nedrivningsejendomme. Dermed er Skattestyrelsens mangeårige praksis for nedrivningsejendomme nu endeligt underkendt - også af Skattestyrelsen. Vi anbefaler, at man inden december overvejer, om man har betalt fejlagtig moms, og om den skal tilbagesøges.

Skattestyrelsen har i mange år haft den praksis, at et ellers momsfrit salg af fast ejendom blev omdannet til et momspligtigt salg, hvis der blev solgt en gammel bygning med henblik på nedrivning. Med EU-Domstolens dom i KPC-sagen den 4. september 2019 fastslog EU-Domstolen, at Skattestyrelsens praksis var i strid med EU-retten.

I et styresignal, som Skattestyrelsen netop har offentliggjort, skifter Skattestyrelsen praksis, så levering af en grund, hvorpå der er opført en bygning på leveringstidspunktet, som udgangspunkt vil være momsfritaget. Det forudsætter dog, at bygningen ikke er ny i momslovens forstand, og at bygningen er fuldt funktionsdygtig. Momsfritagelsen gælder, uanset om bygningen skal rives ned. Dermed skal momshåndteringen fremover foretages på baggrund af objektive kriterier og ikke parternes subjektive hensigt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en "fuldt funktionsdygtig" bygning er en bygning, som reelt kan anvendes som bygning. Der stilles ikke krav om, at bygningen anvendes til det formål, som den oprindeligt var bestemt til. Skattestyrelsen oplister en række kriterier, der kan lægges vægt på, men det påhviler sælgeren - som den afgiftspligtige - at sandsynliggøre, at en bygning er funktionsdygtig.

Tilbagebetaling af moms


Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis der er betalt moms ved salg af en gammel bygning, fordi bygningen skulle rives ned.

Det vil som udgangspunkt være sælgeren, der kan søge momsen tilbage, men afhængig af købsaftalen kan det også være køberen. Begge parter bør dog overveje, om der er en fordel ved at søge momsen tilbage, fordi der vil blive fradraget besparelse i form af købsmoms og moms af reguleringsforpligtelse.

Der kan anmodes om genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, den 9. december 2012. Det kræver, at anmodningen om genoptagelse sendes til Skattestyrelsen senest den 10. december 2020.

Plesner kan bistå med såvel vurderingen af fordelene ved tilbagesøgningen som udarbejdelse af anmodningen om genoptagelse.

Se Skattestyrelsens styresignal her

Læs også EU-Domstolen sætter Skattestyrelsen på plads: Moms på nedrivningsejendomme underkendt

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter