Lovkrav om rapportering af dataetik træder i kraft i dag - Plesner inviterer til webinar 3. juli

Et nyt krav i årsregnskabsloven medfører pligt for store virksomheder til at supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for virksomhedens politik for dataetik. Hvis virksomheden ikke har en politik for dataetik, er det også et krav, at ledelsesberetningen indeholder en redegørelse for, hvorfor man ikke har en sådan politik.

Kravet om rapportering af dataetik træder i kraft i dag den 1. juli 2020 og har virkning for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021.

Formålet med det nye lovkrav er at sikre en etisk og ansvarlig dataanvendelse, som skal gøre Danmark til et foregangsland for initiativer til sikring af dataetik.

Webinar

Plesner afholder et webinar om det nye lovkrav og dataetik

Fredag den 3. juli kl. 9.30-10.30

På webinaret vil Plesners teams for selskabsret og persondataret gennemgå det nye lovkrav, begrebet dataetik, bestyrelsesansvar og se nærmere på bestyrelsens ansvar i forhold til databeskyttelse.   

Tilmeld dig webinaret

Læs mere i Plesners tidligere nyhed om emnet 

Seneste nyt om Persondata

Persondata

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret