K04 Standardkontrakt for it-drift offentliggjort

Den 25. august 2020 blev den nye K04 it-drifts standardkontrakt offentliggjort til brug for statens indkøb af it-driftsydelser. Standardkontrakten er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet standardkontrakten (benævnt K04) for levering af drift og øvrige løbende ydelser til it-systemer til staten og de offentlige myndigheder. Kontrakten supplerer de eksisterende it-standardkontrakter, K01, K02 og K03, der alle vedrører it-udvikling.

K04 kontrakten omfatter som udgangspunkt alle opgaver inden for it-drift, men er modulopbygget, således at den kan tilpasses den konkrete driftsopgave. Kontrakten er endvidere udformet, så den kan indgå som driftsbilag i forbindelse med it-udvikling under anvendelse af K02 og K03 - eller andre kontrakter til brug for it-udvikling.  

K04 følger den samme aftalestruktur som de øvrige K-kontrakter med en relativt generisk hovedaftale, som suppleres af en række bilag hvor ydelserne, priser, mv. er nærmere beskrevet. 

Udkastet til standard kontrakten (benævnt K04) blev sendt i høring d. 1 maj 2018, og i går, d. 25 august, blev den endelige aftale offentliggjort. Det har været Digitaliseringsstyrelsens intention med den forudgående proces, at skabe en velafbalanceret kontrakt, der kan fungere som en standard anerkendt af brancheaktørerne på området (agreed document) ligesom særligt K01 og K02-kontrakterne har været det. 

K04 er dog ikke et agreed document, og det er i øvrigt usikkert, om K04 reelt vil blive en ligeså udpræget standardaftale i det danske marked, som de tidligere K-kontrakter har været. D17 (driftsaftalen), med varianter udarbejdet af henholdsvis leverandørsiden (ITB) og kundesiden (Dansk IT) anvendes i vidt omfang som standard. Derudover har de danske advokatvirksomheder med speciale i it-outsourcing og drift i mange år har udarbejdet standardaftaler, som i det private marked allerede benyttes i vidt omfang. 

Se Digitaliseringsstyrelsens nyhed om K04 her

Hvis du har spørgsmål til K-kontrakterne eller vil høre mere om it-outsourcing og it-drift, kan du kontakte Plesners Teknologi & Outsourcing team.

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing